Aanvullende informatie Eenmalige Energietoeslag

Er komen veel vragen binnen over de Eenmalige Energietoeslag. Hieronder staan de onderwerpen, inclusief een antwoord.

Ik heb een aanvraag ingediend in mei of juni, en heb nog steeds niets gehoord. Hoe kan dat?
Helaas hebben we gemerkt dat sommige aanvragen die in de periode mei en juni digitaal zijn gedaan, onbedoeld zijn aangemerkt als spam/reclame. De server ziet het mailadres dan als een ‘onveilige afzender’. Uit veiligheidsoverwegingen is deze spam/reclame verwijderd. Daardoor zijn we, in enkele gevallen, die aanvragen kwijtgeraakt. Dat vinden we erg vervelend. Deze instellingen hebben we inmiddels aangepast, zodat alle nieuwe mails bewaard blijven. Het kan wel zijn dat uw aanvraag is verwijderd. We vragen u opnieuw een aanvraag te doen als u niet binnen 6 weken reactie heeft ontvangen.

Ik heb een aanvraag ingediend, maar nog steeds niets ontvangen.
GR de Bevelanden heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen en een besluit te nemen. Uiteraard proberen we uw aanvraag vóór die tijd af te handelen en de energietoeslag uit te betalen. Op dit moment duurt dat ongeveer 6 weken.

Het kan wel zijn dat bij het online insturen van de aanvraag iets mis is gegaan. Heeft u na 6 weken nog steeds geen besluit van ons ontvangen? Stuur dan uw aanvraag nogmaals in. Als u de aanvraag via de website heeft gedaan, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

Klopt het dat inwoners van Goes een aanvraag in kunnen dienen tot 130% van het sociaal minimum in plaats van 120%?
In de gemeenteraad van Goes is aan het college gevraagd om de inkomensgrens van de energietoeslag op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. Dat geldt nu nog niet, daar moet eerst het Dagelijks  Bestuur over besluiten. Een besluit zal niet eerder dan in oktober worden genomen. Zodra daar meer over bekend is, kunt u dat op de website lezen.

Hoe zit het met de extra energietoeslag van € 500,-?
Er komen veel vragen binnen over het ophogen van de energietoeslag naar € 1.300,- . Het bestuur van GR de Bevelanden neemt een besluit over de aanvulling van het hogere bedrag. Dat zal niet eerder dan de tweede helft van oktober zijn. Zodra er meer over bekend is, kunt u dat op deze website lezen.

Heeft u recht heeft op de 800 euro energietoeslag? Dan hoeft u geen aparte aanvraag te doen voor de verhoging. Wij betalen de verhoging automatisch aan u. U hoeft daarvoor dus geen actie te ondernemen. 

Overige veel gestelde vragen
Lees ook de andere veel gestelde vragen over de Eenmalige Energietoeslag