Zorgbonus voor zorgverleners pgb

Bent u budgethouder pgb vanuit uit de Wmo, Jeugdwet of Wlz? Heeft u zorg ontvangen tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021? Dan kunt u een bonus aanvragen voor uw zorgverlener!

Zorgverleners hebben tijdens de coronacrisis een uitzonderlijke prestatie geleverd. Het kabinet stelt voor 2021 opnieuw een bonus van €500 beschikbaar voor zorgverleners van mensen met een pgb.

U kunt de zorgbonus tot 27 juli aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees de handreiking op de website van SVB voor meer informatie. https://www.svb.nl/nl/pgb/zorgbonus/zorgbonus