Wijziging beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Per 19 augustus 2021 zijn er aangepaste beleidsregels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Waarom?

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd op een aantal onderdelen.

De huidige Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning uit 2018 moesten daar op aangepast worden.

Wat betekent dit voor u?

De beleidsregels zijn in feite een uitwerking van de kaders die in de verordening zijn vastgelegd. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening zijn opgenomen in de verordening. In de beleidsregels staat hoe meldingen en aanvragen maatwerkvoorzieningen worden behandeld.