Vrijlatingsregeling voor doelgroep loonkostensubsidie

Met ingang van 1 januari 2023 kan een bijstandsgerechtigde, die met loonkostensubsidie in deeltijd gaat werken, in aanmerking komen voor een vrijlating van inkomsten.

De nieuwe vrijlatingsregeling:

● is bedoeld voor de werknemer die met loonkostensubsidie gaat werken en een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt;
● bedraagt 15% van de inkomsten tot een maximum van € 155,56;
● geldt voor de duur van 12 maanden. Soms is verlenging mogelijk;
● is ook van toepassing op jongeren onder de 27 jaar;
● kan worden toegepast voor beide partners als beiden aan alle voorwaarden voldoen.