Verkorting looptijd Wsnp en Msnp na wetswijziging

Door een wetswijziging verandert de duur van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Nu is dat 36 maanden. Dat wordt 18 maanden. Dit gaat waarschijnlijk per 1 januari 2024 in. De wijziging geldt ook voor de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). De wijziging voor de Msnp gaat al per 1 juli 2023 in.

Wat betekent dit voor u?

Zit u op dit moment al in een schuldhulpverleningstraject? Dan kan ook voor u een kortere looptijd gaan gelden na de wetswijziging. Maar dit is nog niet zeker. Zodra hier meer over bekend is, laten we u dit weten. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw schuldhulpverlener bij GR de Bevelanden of met uw bewindvoerder.

Hulp bij uw schulden

Heeft u schulden? En wilt u hulp om deze op te lossen? Wacht dan niet maar neem contact met ons op via 0113-239 100. Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp bij schulden te vragen. Hulp kan grotere problemen voorkomen.