Verandering regels kostendelers

Vanaf 1 januari 2023 veranderen de regels voor kostendelers. De leeftijdsgrens waarop huisgenoten meetellen voor de hoogte van een uitkering verandert. Die was 21 jaar en wordt 27 jaar. Studenten jonger dan 27 jaar telden al niet mee voor de hoogte van de uitkering en vanaf 1 januari 2023 geldt dit ook voor niet studenten.

Als u kostendeler bent ontvangt vanaf 1 januari 2023 misschien een hogere uitkering. GR de Bevelanden gaat alle uitkeringsdossiers met een kostendeler opnieuw beoordelen. U ontvangt hierover een besluit. Wij proberen voor 1 maart 2023 alle dossiers te controleren. De dossiers die na januari beoordeeld zijn, ontvangen met terugwerkende kracht de hogere uitkering als blijkt dat daar recht op is. Uw uitkering wordt nooit minder, tenzij er een kostendeler bij komt wonen.

Met ingang van 1 januari 2023 gaan ook de uitkeringsnormen allemaal omhoog. Bekijk de bijstandsnormen en inkomensgrenzen minimaregelingen per 1 januari 2023