Veelgestelde vragen Gemeentepolis 2024

Algemeen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de Gemeentepolis 2024.

Wat is de Gemeentepolis?

De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering van de gemeente. De Gemeentepolis bestaat uit de basisverzekering en een aanvullende Gemeentepolis-verzekering via CZ Zorgverzekeringen: Start, Extra en Extra Uitgebreid. 

De Gemeentepolis is bedoeld voor inwoners met een minimuminkomen of een uitkering. Voor Bevelandse inwoners geldt dat dit inkomen niet hoger mag zijn dan 130% van de geldende bijstandsnormen

Tot en met 2023 kon u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering minima. Vanaf 2024 gaat deze collectieve zorgverzekering verder onder de naam Gemeentepolis.  

Waar vind ik informatie over de dekking van de pakketten?

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u informatie over de dekkingen van de pakketten Start, Extra en Extra Uitgebreid.

Ik ben nog geen deelnemer maar wil vanaf 2024 graag deelnemen. Hoe meld ik mij aan?

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u tot en met 31 december 2023 snel en makkelijk overstappen naar de Gemeentepolis. Kies de gemeente waar u woont en meld u aan voor het gewenste Gemeentepolis-pakket. Uw aanmelding gaat dan rechtstreeks naar CZ en naar GR de Bevelanden. CZ regelt dan ook de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Kan ik alleen per 1 januari overstappen?

Op grond van de zorgverzekeringswet kan elke Nederlander alleen per 1 januari een andere zorgverzekeraar kiezen. Dat geldt ook voor de Gemeentepolis.

In een aantal situaties kunt u ook tijdens het jaar overstappen. Voorwaarde is dat u verzekerd bent bij CZ en dat u:

  • in de loop van het kalenderjaar een bijstandsuitkering gaat ontvangen; of
  • verhuist naar regio De Bevelanden en u in de vorige gemeente ook collectief verzekerd was bij CZ; of
  • tijdens het kalenderjaar te maken krijgt met een inkomensterugval waardoor uw inkomen en vermogen onder de inkomens- en vermogensgrens komen.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen via www.gezondverzekerd.nl. In alle andere gevallen kunt u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen.

Ik ontvang een uitkering via GR de Bevelanden en ben al deelnemer aan de collectieve zorgverzekering. Wat moet ik doen?

Neemt u al deel aan de collectieve zorgverzekering? En is uw financiële situatie hetzelfde gebleven? Dan neemt u vanaf 2024 deel aan de collectieve zorgverzekering onder een nieuwe naam: de Gemeentepolis. De Gemeentepolis bestaat uit de basisverzekering en één van de aanvullende verzekeringen: Start, Extra en Extra Uitgebreid. U kunt zelf kiezen voor de aanvullende verzekering die bij uw zorgbehoefte past.

In 2024 pakket Extra Uitgebreid bij geen keuze voor 31 december 2023
Wanneer u in 2023 gebruik maakte van de collectieve zorgverzekering, dan was dit vergelijkbaar met het pakket Extra Uitgebreid. Wanneer u in 2024 een ander gemeentepolis pakket wilt kiezen, dan moet u dit vóór 31 december 2023 door geven via www.gezondverzekerd.nl. Wanneer u geen andere keuze maakt, dan heeft u in 2024 een Gemeentepolis met het pakket Extra Uitgebreid.

Wilt u in 2024 gebruik blijven maken van het pakket Extra uitgebreid? Dan hoeft u dus niets te doen.

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u informatie over de dekkingen en de premies van de drie pakketten.

Ik ontvang geen uitkering via GR de Bevelanden maar ben wel deelnemer aan de collectieve zorgverzekering. Wat moet ik doen?

Neemt u al deel aan de collectieve zorgverzekering? En waren uw inkomen en vermogen in oktober 2023 niet hoger dan de inkomens- en vermogensgrens?   Dan neemt u vanaf 2024 deel aan de collectieve zorgverzekering onder een nieuwe naam: de Gemeentepolis. De Gemeentepolis bestaat uit de basisverzekering en één van de aanvullende verzekeringen: Start, Extra en Extra Uitgebreid. U kunt zelf kiezen voor de aanvullende verzekering die bij uw zorgbehoefte past.

In 2024 pakket Extra Uitgebreid bij geen keuze voor 31 december 2023
Wanneer u in 2023 gebruik maakte van de collectieve zorgverzekering, dan was dit vergelijkbaar met het pakket Extra Uitgebreid. Wanneer u in 2024 een ander gemeentepolis pakket wilt kiezen, dan moet u dit vóór 31 december 2023 door geven via www.gezondverzekerd.nl. Wanneer u geen andere keuze maakt, dan heeft u in 2024 een Gemeentepolis met het pakket Extra Uitgebreid.

Wilt u in 2024 gebruik blijven maken van het pakket Extra uitgebreid? Dan hoeft u dus niets te doen.

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u informatie over de dekkingen en de premies van de drie pakketten.

Ik ben deelnemer en ik wil de collectieve zorgverzekering opzeggen. Wat moet ik doen?

Wilt u in 2024 geen gebruik meer maken van de collectieve zorgverzekering/de Gemeentepolis? Geef dat dan voor 10 december 2023 door aan GR de Bevelanden én aan CZ:

- aan GR de Bevelanden via (0113) 239 100 of via info@grdebevelanden.nl 
- aan CZ via 088-555 77 77 of via één van de andere mogelijkheden om contact op te nemen met CZ.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een andere zorgverzekering.

Moet ik de premie zelf aan CZ betalen?

Ja, u moet de premie zelf aan CZ betalen. Bij uw aanmelding informeert CZ u over de betaalmogelijkheden. Heeft u een bewindvoerder of budgetbeheerder? Dan moeten zij de betaling van de premie voor u regelen.

Wat kost de Gemeentepolis mij?

De gemeente betaalt een deel van de premie voor uw aanvullende verzekering rechtstreeks aan CZ. U kiest zelf de aanvullende verzekering die het beste bij uw zorgbehoefte past. Voor het gekozen Gemeentepolis pakket betaalt u in 2024 dan zelf:  

  • Start €  154,88 per maand
  • Extra € 161,67 per maand
  • Extra Uitgebreid € 168,45 per maand

Wanneer mag ik niet langer deelnemen aan de verzekering?

Neemt u al deel aan de collectieve zorgverzekering? Maar zijn uw inkomen en vermogen in oktober 2023 hoger dan de inkomens- en vermogensgrens? Dan stopt uw deelname aan de Gemeentepolis per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Verhuist u naar een gemeente buiten regio de Bevelanden? Of zit u in detentie? Dan stopt de verzekering met ingang van de kalendermaand volgend op de verhuizing of detentie. CZ schrijft u dan over op een andere aanvullende verzekering. U komt dan niet meer in aanmerking voor de gemeentelijke bijdrage in de premie. Per 1 januari van het volgende kalenderjaar kunt u dan zelf eventueel een andere keuze maken.

Ik heb een uitkering. Ben ik verplicht deel te nemen aan de Gemeentepolis?

Deelname aan de Gemeentepolis is niet verplicht. U mag zelf een andere verzekering of verzekeraar kiezen. 

Ik heb geen aanvullende verzekering maar wel medische kosten. Kan ik daarvoor bijzondere bijstand krijgen?

Wij gaan ervan uit dat iedereen een verzekering kiest die bij zijn situatie past. Wij verlenen in principe geen bijzondere bijstand voor kosten waar men zich voor kan verzekeren. Kiest u bijvoorbeeld voor een verzekering zonder tandartsverzekering en krijgt u te maken met hoge tandartskosten? Dan moet u die zelf betalen. Laat u daarom goed voorlichten als u een andere verzekering wilt afsluiten.

Twijfelt u welke verzekering u moet kiezen en bent u nu al bij CZ verzekerd? Vraag dan advies aan CZ. Op www.cz.nl/contact vindt u alle mogelijkheden om met CZ in contact te komen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de Gemeentepolis? Neem dan contact op met CZ. Op www.cz.nl/contact vindt u alle mogelijkheden om met CZ in contact te komen.