Veel gestelde vragen collectieve zorgverzekering 2023

Algemeen

We geven u antwoord op de meest gestelde vragen over de collectieve zorgverzekering 2023.

Ik ben nog geen deelnemer maar wil vanaf 2023 graag deelnemen. Hoe regel ik dit?

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u tot 1 januari 2023 snel en makkelijk overstappen. Kies de gemeente waar u woont en vul de gevraagde gegevens in. De melding gaat dan rechtstreeks naar CZ en naar GR de Bevelanden. CZ regelt dan ook de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Kan ik alleen per 1 januari overstappen?

Op grond van de zorgverzekeringswet kan elke Nederlander alleen per 1 januari een andere zorgverzekeraar kiezen. Dat geldt ook voor de collectieve zorgverzekering.

In een aantal situaties kunt u ook tijdens het jaar overstappen. Voorwaarde is dat u verzekerd bent bij CZ en dat u:

  • in de loop van het kalenderjaar een bijstandsuitkering gaat ontvangen; of
  • verhuist naar regio De Bevelanden en u in de vorige gemeente ook collectief verzekerd was bij CZ; of
  • tijdens het kalenderjaar te maken krijgt met een inkomensterugval waardoor uw inkomen en vermogen onder de inkomens- en vermogensgrens komen.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen via www.gezondverzekerd.nl. In alle andere gevallen kunt u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen.

Ik ontvang een uitkering via GR de Bevelanden en ben al deelnemer aan de collectieve zorgverzekering. Wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering dan hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Ik ontvang geen uitkering via GR de Bevelanden maar ben wel deelnemer aan de collectieve zorgverzekering. Wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering en uw inkomen en vermogen waren in de maand oktober 2022 niet hoger dan de inkomens- en vermogensgrens, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Is uw inkomen of vermogen in de maand oktober 2022 hoger dan de inkomens- en/of vermogensgrens? Dan moet u dat voor 10 december 2022 aan ons melden. U kunt dan in 2023 niet langer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. 

Ik ben deelnemer en ik wil de collectieve zorgverzekering opzeggen. Wat moet ik doen?

Als u besluit niet langer deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering, dan moet u dat voor 10 december 2022 doorgeven aan GR de Bevelanden via telefoonnummer  (0113) 239 100 of melden via e-mailadres info@grdebevelanden.nl én aan CZ via telefoonnummer 0900-0949. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een andere zorgverzekering. U moet dat voor 1 februari 2023 regelen.

Moet ik de premie zelf betalen?

Ja, u moet de premie zelf aan CZ betalen. Bij uw aanmelding informeert CZ u over de betaalmogelijkheden. Heeft u een bewindvoerder of budgetbeheerder? Dan moeten zij de betaling van de premie voor u regelen.

Wanneer kan ik niet langer deelnemen aan de verzekering?

Als u in de maand oktober niet langer aan de inkomens- of vermogensgrens voldoet, stopt uw deelname aan de collectieve verzekering per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Verhuist u naar een gemeente buiten het werkgebied van GR de Bevelanden? Of zit u in detentie? Dan stopt de verzekering met ingang van de kalendermaand volgend op de verhuizing of detentie. CZ schrijft u dan over op een andere aanvullende verzekering. U komt dan niet meer in aanmerking voor de bijdrage in de premie. Per 1 januari van het volgende kalenderjaar kunt u dan zelf eventueel een andere keuze maken.

Ik heb een uitkering. Ben ik verplicht deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering?

Deelname aan de collectieve zorgverzekering is niet verplicht. U mag zelf een andere verzekering of verzekeraar kiezen als die beter bij uw situatie past. U ontvangt dan geen bijdrage van GR de Bevelanden.

Ik heb geen aanvullende verzekering maar wel medische kosten. Kan ik daarvoor bijzondere bijstand krijgen?

Wij gaan ervan uit dat iedereen een verzekering kiest die bij zijn situatie past. Wij verlenen in principe geen bijzondere bijstand voor kosten waar men zich voor kan verzekeren. Kiest u bijvoorbeeld voor een verzekering zonder tandartsverzekering en krijgt u te maken met hoge tandartskosten? Dan moet u die zelf betalen.

Laat u daarom goed voorlichten als u een andere verzekering wilt afsluiten.

Twijfelt u welke verzekering u moet kiezen en bent u nu al bij CZ verzekerd? Vraag dan advies aan de klantenservice van CZ via telefoonnummer 0900-0949 of ga langs bij het Servicekantoor van CZ aan de Wulfaertstraat 25 in Goes. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het zorgverzekeringspakket? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ via telefoonnummer 0900-0949.

Voor vragen over de voorwaarden, de aanvraagprocedure of opzegging van de verzekering kunt u contact opnemen met GR de Bevelanden. Dit kan per telefoon: (0113) 239 100 of per e-mail: info@grdebevelanden.nl