Veel gestelde vragen collectieve verzekering minima 2022

We geven u antwoord op de meest gestelde vragen over de collectieve verzekering voor minima 2022.

Ik ben nog geen deelnemer maar wil vanaf 2022 graag deelnemen, hoe regel ik dit?

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u tot 1 januari 2022 snel en makkelijk overstappen. Kies de gemeente waar u woont en vul de gevraagde gegevens in. De melding gaat dan rechtstreeks naar CZ Zorgverzekeringen en naar GR De Bevelanden. CZ Zorgverzekeringen regelt dan ook de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Kan ik alleen per 1 januari overstappen?

Op grond van de zorgverzekeringswet kan elke Nederlander alleen per 1 januari een andere zorgverzekeraar kiezen. Dat geldt ook voor de collectieve zorgverzekering.

In een aantal situaties kunt u ook in de loop van het kalenderjaar overstappen naar de collectieve verzekering.

Voorwaarde is dat u verzekerd bent CZ en dat u:

  • in de loop van het kalenderjaar een bijstandsuitkering gaat ontvangen; of
  • verhuist naar het werkgebied van GR De Bevelanden en u in de vorige gemeente ook collectief verzekerd was bij CZ; of
  • tijdens het kalenderjaar te maken krijgt met een inkomensterugval waardoor uw inkomen en vermogen onder de inkomens-vermogensgrens komen.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen via www.gezondverzekerd.nl. In alle andere gevallen kunt u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen.

Ik ontvang een uitkering via GR de Bevelanden en ben al deelnemer aan de collectieve zorgverzekering minima, wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Ik ontvang geen uitkering via GR de Bevelanden maar ben wel deelnemer aan de collectieve zorgverzekering, wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, en uw inkomen en vermogen waren in de maand oktober 2021 niet hoger dan inkomens- en vermogensgrens, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Is uw inkomen of vermogen in de maand oktober hoger dan de inkomens-en/of vermogensgrens? Dan moet u dat voor 15 december 2021 aan ons melden. U kunt dan in 2022 niet langer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. 

Ik ben deelnemer en ik wil de collectieve zorgverzekering opzeggen. Wat moet ik doen?

Als u besluit niet langer deel te nemen aan de collectie zorgverzekering, dan moet u dat voor 1 januari 2022 doorgeven aan GR de Bevelanden via telefoonnummer 0113 - 23 91 00 of melden via de mail: info@grdebevelanden.nl én aan CZ via telefoonnummer 0900-0949. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een andere zorgverzekering. U moet dat voor 1 februari 2022 regelen.

Moet ik de premie zelf betalen?

Ja, u moet de premie zelf aan CZ betalen. Bij uw aanmelding informeert CZ u over de betaalmogelijkheden. Heeft u een bewindvoerder of budgetbeheerder? Dan moeten zij de betaling van de premie voor u regelen.

Wanneer kan ik niet langer deelnemen aan de verzekering?

Als u in de maand oktober niet langer aan de inkomens- of vermogensgrenzen voldoet, stopt uw deelname aan de collectieve verzekering per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Verhuist u naar een gemeente buiten het werkgebied van GR de Bevelanden? Of zit u in detentie? Dan stopt de verzekering met ingang van de kalendermaand volgend op de verhuizing of detentie. CZ schrijft u dan over op een andere aanvullende verzekering. U komt dan niet meer in aanmerking voor de premiekorting en bijdrage in de premie. Per 1 januari van het volgende kalenderjaar kunt u dan zelf eventueel een andere keuze maken.

Ik heb een uitkering. Ben ik verplicht deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering?

Deelname aan de collectieve zorgverzekering is niet verplicht. U mag zelf een andere verzekering of verzekeraar te kiezen, als die beter bij uw situatie past. U ontvangt dan geen korting of een bijdrage van GR de Bevelanden.

Ik heb geen aanvullende verzekering maar wel medische kosten. Kan ik daarvoor bijzondere bijstand krijgen?

Wij gaan er van uit dat iedereen die verzekering kiest die bij zijn situatie past. Wij verlenen namelijk in principe geen bijzondere bijstand voor kosten waar men zich voor kan verzekeren. Kiest u bijvoorbeeld voor een verzekering zonder tandartsverzekering en krijgt u te maken met hoge tandartskosten? Dan moet u die zelf betalen.

Laat u daarom goed voorlichten als u een andere verzekering wilt afsluiten.

Twijfelt u welke verzekering u moet kiezen en bent u nu al bij CZ verzekerd? Vraag dan advies aan CZ via de klantenservice, telefoon of ga langs bij het Servicekantoor van CZ aan de Wulfaertstraat 25 in Goes. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Er zijn ook verschillende websites waar u zorgverzekeringen met elkaar kunt vergelijken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het pakket van de zorgverzekering? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ Zorgverzekeringen via het telefoonnummer CZ: 0900-0949.

Voor vragen over de voorwaarden, aanvraagprocedure of voor opzeggen van de verzekering kunt u contact opnemen met GR de Bevelanden. Dit kan per telefoon: 0113 - 23 91 00 of per e-mail: info@grdebevelanden.nl