Succesvolle invulling van corona vacatures

Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio te Goes belt tijdens de coronacrisis met werkgevers in sectoren waar volgens de UWV-inventarisaties op dit moment personeelstekorten bestaan en biedt werknemers aan.

Voor juni zijn nu zo’n vijftien matches in voorbereiding. Accountmanager Marcel Flikweert vertelt. 

Als je de Zeeuwse arbeidsmarkt al overzichtelijk mocht noemen, dan is dat overzichtelijke wel verdwenen tijdens de coronacrisis. De ene sector heeft tijdelijk te veel personeel en de andere te weinig, en dat wijzigt ook nog per maand, zeker nu de maatschappij weer ‘richting normaal’ gaat. De Zeeuwse werk(gevers)servicepunten proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen. Bijvoorbeeld door per sector waar personeelskrapte heerst, werkgevers te bellen en nieuwe medewerkers uit de gemeentelijke en UWV-bestanden van uitkeringsgerechtigden aan te bieden. Dit zijn mensen die om wat voor reden ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen en maar wat graag die afstand weer willen verkleinen of nog liever: volwaardig aan de slag gaan. Denk aan al of niet ondersteunend of ongeschoold werk in de sectoren schoonmaak, land- en tuinbouw, logistiek/vervoer, horeca en productie.  

Vaak seizoenswerk

Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio te Goes heeft voor deze telefonische acquisitie gekozen. Accountmanager Marcel Flikweert: “We baseren onze belrondes op de UWV-inventarisatie van personeelstekorten en -overschotten per sector in Zeeland; daarvan zijn er nu twee verschenen. Tot nu toe is in de sectoren land- en (glas)tuinbouw, productie en uitzendbureaus de grootste behoefte aan personeel gesignaleerd. Daar zijn vanwege corona vacatures ontstaan; vaak gaat het om seizoenswerk. Bedrijven in de genoemde sectoren hebben we gebeld, te beginnen met onze vaste relaties. De bedrijven die we bellen zijn blij met het initiatief. En het leidt tot mooie resultaten. In de tuinbouw hebben we bijvoorbeeld vijf mensen geplaatst, waaronder een elektrotechnicus. En we merken dat er personeelsbehoefte is bij webwinkels; die kunnen we ook helpen.”

Focus veranderd

Net als voor iedereen kwam de lockdown in maart ook voor het WSP als een verrassing. Er waren voor maart en april al heel wat ‘normale’ plaatsingen afgesproken, vooral in horeca en recreatie/toerisme, maar die werden noodgedwongen gecanceld. Met veel teleurstelling bij de mensen die aan de slag hoopten te gaan als gevolg. “Er heerst nu een totaal andere realiteit op de Zeeuwse arbeidsmarkt,” schetst Marcel de situatie. “Sectoren die normaal juist goed scoren wat vacatures en ons personeelsaanbod betreft, doen dat nu door corona juist niet. Daarom hebben we onze focus veranderd en helpen we werkgevers bij het vervullen van hun ‘corona-vacatures’. Zodat toch zoveel mogelijk "werkfitte" uitkeringsgerechtigden weer een werkritme op kunnen bouwen en zich nuttig weten.” De telefoonactie heeft geleid tot acht plaatsingen in maart en tot dertien in mei. Wat verwacht Marcel van juni, als de arbeidsmarkt weer ‘richting normaal’ gaat? “Dat zullen zo’n vijftien plaatsingen zijn; we zijn nu bezig die voor te bereiden. Als de herstart van horeca en recreatie/toerisme naar wens gaat, zou dat zomaar meer kunnen worden.”

Marcel Flikweert: "We hebben onze focus veranderd en helpen werkgevers bij het vervullen van hun ‘corona-vacatures’. Zodat toch zoveel mogelijk werkfitte uitkeringsgerechtigden weer een werkritme op kunnen bouwen en zich nuttig weten.”

Bron: AandeslaginZeeland.nl