Social Return on Investment (SROI)

Algemeen

Social Return on Investment (SROI) wordt toegepast bij gemeentelijke aanbestedingen. Het bedrijf dat werk uitvoert voor de gemeente krijgt de opdracht om naast de gegeven opdracht iets terug te doen voor de gemeente. Dit heet een sociale tegenprestatie. In de praktijk betekent dit vaak dat mensen met een uitkering gaan werken bij de opdrachtnemer.

Specialist SROI

Onze specialist op het gebied van Social Return geeft advies in de voorfase van het aanbesteden.  De specialist schrijft de aanbestedingsdocumenten en geeft advies.

Werkgeversservicepunt

Wordt de opdracht gegeven aan het bedrijf? Dan zorgt het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio voor de afhandeling van het Social Return hoofdstuk. Ook wordt er gezocht naar andere manieren om Social Return te organiseren. Aan de ene kant om minder uitkeringen te bereiken. Anderzijds om tekorten in de sector op te vangen. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidspool Zeeland Werkt-Infra en het SROI-zorgproject.