Werkgeversservicepunt (WSP)

Algemeen

Veel werkgevers zijn op zoek naar nieuwe medewerkers.
Er staat een recordaantal vacatures open. Het Werkgeversservicepunt (WSP) helpt kandidaten met een participatiewet-uitkering. Denk aan jongeren, 55-plussers, statushouders en kandidaten met een arbeidsbeperking (doelgroep Wet Banenafspraak).

Voor werkgevers

Werken verhoogt de zelfstandigheid, onafhankelijkheid, het sociale welzijn en het zelfvertrouwen van onze kandidaten. U kunt hier als werkgever uw steentje aan bijdragen.

Het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio helpt om de werkzoekenden van de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Noord-Beveland, Schouwen Duiveland en Tholen te verbinden met werkgevers in de regio. Het team bestaat uit Jobhunters / Accountmanagers, een Arbeidsdeskundige, Analist Inclusieve Arbeidsmarkt en SROI specialist.

De voordelen voor u als werkgever

  • Onze Accountmanagers kunnen u adviseren op HR-gebied, over de Participatie Wet, de Wet Banenafspraak (en het quotum) en de actuele situatie van de arbeidsmarkt.
  • Onze Jobhunters spreken elke werkzoekende persoonlijk en kennen de talenten en valkuilen van elke kandidaat.
  • Kosteloze dienstverlening door het WSP.
  • Diversiteit op de werkvloer.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met name als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.
  • Wij helpen u werkplekken te creëren voor arbeidsbeperkten.
  • Wij zorgen voor begeleiding op de werkvloer.
  • Wij kunnen u helpen bij het uitzoeken van subsidies en andere financiële voordelen.
  • Wij helpen u met het inzetten van onze doelgroep bij grote gemeentelijke aanbestedingen (Social Return on Investment (SROI).
  • Wij verzorgen een match op maat voor u!

Wat kan WSP voor u betekenen?

Als werkgever kunt u vacatures melden bij één van de accountmanagers. De accountmanager schakelt met de jobhunter, die elke kandidaat persoonlijk kent. Op deze manier vinden we de juiste kandidaat bij uw vacature.  

Na een intakegesprek gaan werkzoekenden met een jobhunter op zoek naar bedrijven en vacatures. Het traject is maatwerk en kan bestaan uit coaching, zoeken naar vacatures, sollicitatietips en matchen op vacatures.

Meer informatie of een vacature?

Wilt u meer weten over de financiële voordelen of subsidies? Bekijk de informatie over het verlagen van de loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen op de website van het Ondernemersplein. Bekijk ook de website van Aan de slag in Zeeland. Heeft u na het lezen nog vragen over de verschillende financiële voordelen voor u als werkgever? Neem dan contact met ons op via wsp@grdebevelanden.nl of via het klantcontactcentrum op 0113 -239 100.