Planning eenmalige energietoeslag bekend

In december 2021 kondigde het kabinet een eenmalige energietoeslag voor minima aan. Daarna heeft het lang geduurd voor gemeenten voorwaarden kregen van de Rijksoverheid. Dat vinden wij erg vervelend. We weten namelijk hoe snel en hoog de kosten voor energie stijgen. En we begrijpen dat dat grote zorgen met zich meebrengt.

Inmiddels hebben we de informatie die we nodig hebben. Op de achtergrond is GR de Bevelanden nu druk bezig om alles in te regelen zodat iedereen die recht heeft op de tegemoetkoming, deze kan aanvragen. 

Automatische betaling

De eenmalige energietoeslag wordt automatisch betaald aan inwoners van de Bevelandse gemeenten die bekend zijn bij GR de Bevelanden. Dit zijn inwoners die:

  • een (aanvullende) bijstandsuitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • een IOAW- of IOAZ-uitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • gebruik maken van het minimabeleid zoals Declaratiefonds en individuele inkomenstoeslag;
  • een maandelijkse Bbz-uitkering voor levensonderhoud via GR de Bevelanden betaald krijgen. 

Inwoners die onder deze regelingen vallen hoeven niets te doen. Zij ontvangen de eenmalige energietoeslag op 28 april 2022.

Valt u niet onder een van bovenstaande regelingen?

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 de energietoeslag aanvragen. Een aanvraag doet u altijd per huishouden.

Op deze website komt vanaf 12 april meer informatie te staan over de voorwaarden van de regeling en hoe u die kunt aanvragen.