Patrick van den Beemt stopt als directeur GR de Bevelanden

Directeur van GR de Bevelanden Patrick van den Beemt legt per 14 februari 2022 zijn functie neer. Van den Beemt: “Het is een persoonlijke keuze. Ik vind het belangrijk de organisatie goed achter te laten. Daarom blijf ik nog even aan, terwijl er gezocht wordt naar een opvolger.”

Het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden, bestaande uit de vijf burgemeesters, beraden zich over de te nemen vervolgstappen. Burgemeester Margo Mulder, voorzitter van het Dagelijks Bestuur: “We vinden het erg jammer. In korte tijd heeft van den Beemt veel opgebouwd. Maar we hebben alle begrip voor zijn keuze.”

Van den Beemt trad op 1 februari 2020 aan als directeur en had als doel het robuuster maken van GR de Bevelanden. Vanaf zijn aantreden is de organisatie doorontwikkeld naar een uitvoeringsorganisatie die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen. Zo is er aandacht geweest voor de herinrichting van HRM, zijn de financiën meerjarig op orde gebracht, is er een herinrichting van de organisatiestructuur bewerkstelligd en is tijdens de coronacrisis extra inzet geweest voor de uitvoering van de Tonk en TOZO regelingen voor Bevelandse ondernemers.