Participatiewet en werk

Algemeen

Vindt u door ziekte of beperking lastig een baan? Bijvoorbeeld omdat u minder snel kunt werken. Of omdat u extra ondersteuning nodig heeft. GR de Bevelanden wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo kan een werkgever subsidie aanvragen, de zogenaamde loonkostensubsidie.

Wanneer kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen?

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister staan. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van UWV van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen.

Bent u zichtbaar in het doelgroepregister?

Op Werk.nl kunt u aangeven dat u in het doelgroepregister staat. Als u werk zoekt maakt u zo meer kans op een baan.

Wilt u dat werkgevers kunnen zien dat u in het doelgroepregister staat? Ga dan naar de website www.werk.nl. Log daar in met uw DigiD. Ga naar “mijn CV”. Vink de optie ‘banenafspraak’ aan.

Wilt u dit niet? Dan hoeft u niets te doen.

Loonkostensubsidie aanvragen

Hoe doet een werkgever dat?

Stap 1 – Aan het werk

Als u ergens gaat werken, begint u meestal met een proefperiode. Zo kan de werkgever zien of het werk bij u past.

Stap 2 – Aanvraag subsidie

Wilt uw werkgever graag dat u blijft en krijgt u een contract? De werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen bij GR de Bevelanden. Voor deze aanvraag geeft de werkgever informatie over u aan GR de Bevelanden.

Stap 3 – Onderzoek

Er komt iemand langs om te onderzoeken hoe goed u uw werk kunt doen. Deze onderzoeker bepaalt uw ‘loonwaarde’. Loonwaarde is een ander woord voor hoe snel iemand werkt en hoe iemand werkt. De loonwaarde wordt uitgedrukt in een percentage.

4. Gesprek met GR de Bevelanden

De onderzoeker bespreekt met u en uw werkgever de uitkomst van het onderzoek. Heeft u hierover nog vragen hebben? Bel of mail dan met GR de Bevelanden.

Extra ondersteuning en hulp van de gemeente

Als u in het doelgroepregister staat, kan uw werkgever loonkostensubsidie voor u aanvragen. Daarnaast kunnen u en uw werkgever ook andere vormen van ondersteuning aanvragen bij de GR de Bevelanden. Bijvoorbeeld aanpassingen of extra hulp op de werkplek. Hieronder leest u wat mogelijk is.

1. Ondersteuning bij uw werk

Moet uw werkplek worden aangepast? Dan kan uw werkgever een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen of een brailleleesregel.

2. Hulp van een jobcoach

Een jobcoach kan u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan uw nieuwe collega’s en werkzaamheden.

3. Vergoedingen werkgever

Uw werkgever kan een aantal vergoedingen aanvragen als hij iemand in dienst neemt die in het doelgroepregister staat:

  • De werkgever kan een extra verzekering aanvragen. Met deze no-riskpolis krijgt uw werkgever een vergoeding voor de uren dat u ziek bent.
  • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen voor werknemers met een laag salaris. Dit is het lage-inkomensvoordeel.
  • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen als ze werknemers in te dienst nemen die moeilijk aan het werk komen. Dit is het loonkostenvoordeel.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113-239100. Wij helpen u dan graag verder.