Participatiewet en jongeren

Algemeen

Bent u jonger bent dan 27 jaar? Dan is het de bedoeling dat u zich meldt voor een bijstandsuitkering. Dit kan per telefoon.

Korte eerste check

Uw melding wordt dan geregistreerd. Wij doen meteen een korte eerste check tijdens dit gesprek. Zo kunnen we kijken of u recht kunt hebben op een bijstandsuitkering. We controleren bijvoorbeeld waar u woont. Ook kijken we of u mogelijk recht heeft op een andere uitkering.  

Zoekperiode

Tijdens deze melding vertellen we u ook dat u een zoekperiode heeft van vier weken. Dat betekent dat u eerst vier weken zelfstandig op zoek moet gaan naar een baan of opleiding. Die tijd gaat in op de dag dat u uw melding doet. Is dit na vier weken helaas nog niet gelukt? Dan volgt na deze vier weken een intake met een van de klantmanager. De uitkeringsaanvraag  wordt afgehandeld.