Openbare bekendmaking wijziging beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Bevelanden maakt bekend dat zij op 19 augustus 2021 het volgende heeft vastgesteld: Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Waarom?

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd op een aantal onderdelen.

De huidige Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning uit 2018 moesten daar op aangepast worden.

 

Wat betekent dit voor u?

De beleidsregels zijn in feite een uitwerking van de kaders die in de verordening zijn vastgelegd. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening zijn opgenomen in de verordening. In de beleidsregels staat hoe meldingen en aanvragen maatwerkvoorzieningen worden behandeld.

 

Wat is het volledige besluit?

Het Dagelijks Bestuur van GR De Bevelanden

1.         Stemt in met de volgende Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021:

1.1. Algemeen kader

1.2. Vervoers- en rolstoelvoorzieningen

1.3. Woonvoorzieningen

1.4. Hulp bij het huishouden

1.5. Begeleiding en dagbesteding

1.6. Sportvoorzieningen

1.7. Pgb

2.         Laat deze beleidsregels in werking treden op 1 augustus 2021;

3.         Trekt de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018 in;

4.         Publiceert deze beleidsregels op de gebruikelijke wijze;

5.         Evalueert het nieuwe Wmo-beleid in 2022.

 

Waar vind ik het nieuwe beleid?

De nieuwe verordeningen van de gemeenten vindt u op de website overheid.nl.

De nieuwe beleidsregels vindt u op onze website www.grdebevelanden.nl