Nog altijd wachttijd voor hulp bij huishouden

Nog altijd zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor wachttijden voor hulp bij het huishouden. Hiervoor werd in juni al de noodklok geluid. De wachttijden zijn vergroot en er zijn zelfs zorgaanbieders die noodgedwongen voor onbepaalde tijd een aannamestop hebben ingevoerd. Dat betekent dat inwoners niet alleen lang(er) moeten wachten dan gebruikelijk en wenselijk is, maar dat GR de Bevelanden soms ook lang moet zoeken om een inwoner bij een zorgaanbieder aan te melden.

Momenteel kunnen niet alle zorgaanbieders voldoen aan de aanvragen voor hulp bij het huishouden. Er is onvoldoende personeel beschikbaar. Het gevolg hiervan is dat er een wachttijd ontstaat of dat inwoners niet de zorg kunnen krijgen bij een zorgaanbieder naar eigen voorkeur.

Hulp

Gemeenten en zorgaanbieders vragen om begrip voor de situatie en doen een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. Heeft u hulp nodig in de huishouding? Of verwacht u, bijvoorbeeld omdat u geopereerd moet worden, hulp nodig te hebben? Kijk dan of u die hulp op een andere manier kunt regelen. Vraag bijvoorbeeld buren, vrienden of familie om u te helpen. Of kijk of u de financiële mogelijkheden heeft om zelf een hulp in de huishouding in te huren.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een vangnet voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. We verwachten van onze inwoners dat ze daar waar mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente helpt u graag als u dit zelf niet meer kunt. Op deze manier houden we de Wmo beschikbaar voor mensen die écht onze hulp nodig hebben en zorgen we samen voor kortere doorlooptijden.

Voor meer informatie kijk op: https://www.grdebevelanden.nl/wmo-voorzieningen