Nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand WIZ de Bevelanden 2020

Op 1 januari 2020 zijn de nieuwe Beleidsregels bijzondere bijstand WIZ De Bevelanden vastgesteld. Deze vervangen de Beleidsregels bijzondere bijstand WIZ De Bevelanden uit 2015.

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand. Zo moet u bijvoorbeeld Nederlander zijn of hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Ook aan uw kosten worden eisen gesteld: ze moeten bijvoorbeeld wel noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Het is belangrijk dat u de bijzondere bijstand aanvraagt voordat u de kosten maakt!

Wat is er veranderd?

 • Wij houden bij aanvragen om bijzondere bijstand geen rekening meer met het vermogen in de vorm van een eigen woning. Hebt u een eigen woning en staat u voor kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand.
 • De bijdrage in de premie voor de collectieve zorgverzekering voor inwoners van Borsele, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal is verhoogd van 50% van de premie aanvullende verzekering naar 57% van die premie. De gemeente Kapelle blijft de premie voor de aanvullende verzekering helemaal vergoeden;
 • De doelgroep voor de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is uitgebreid met personen die een Wmo indicatie voor 1 jaar of langer hebben voor begeleiding of dagbesteding;
 • De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten die een Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV ontvangen en die tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn, is aangepast. Met ingang van 2020 houden wij rekening met de tegemoetkoming arbeidsongeschikten deze doelgroep jaarlijks in de maand september automatisch van het UWV ontvangt. In die gevallen verstrekken wij in 2020 een tegemoetkoming van € 222,-.

In alle overige gevallen bedraagt de tegemoetkoming in 2020 € 401,- per persoon.

 • De vergoeding voor directe schoolkosten is aangepast.
  • De vergoeding voor een excursie/schoolreisje is verhoogd naar maximaal € 100,00 per schooljaar.
  • De vergoeding voor een schooltas is verlaagd naar € 25,00. De vergoeding voor een schooltas wordt maximaal een keer per twee jaar verstrekt.
  • De vergoeding voor een kluisje is 100% van de kosten;
  • De vergoeding voor sportkleding die nodig is voor school, is aangepast. Deze wordt gebaseerd op de Nibudnormen, hierbij wordt verschil gemaakt tussen kinderen op de basisschool en kinderen op het voortgezet onderwijs. De vergoeding voor sportkleding wordt maximaal een keer per twee jaar verstrekt.

Voor kinderen op de basisschool bedraagt de vergoeding maximaal € 32,00 voor sportschoenen en € 24,00 voor 2 een set sportkleding (shirt en broek)
Voor kinderen op het voortgezet onderwijs bedraagt de vergoeding maximaal € 45,00 voor een paar sportschoenen en € 42,00 voor een set sportkleding (shirt en broek)

De gemeente Noord-Beveland verstrekt op grond van haar Declaratiefonds een vergoeding voor de indirecte schoolkosten, een fiets en een computer. Woont u in Noord-Beveland en wilt u bijzondere bijstand voor een schoolgaand kind aanvragen? Dan moet u eerst een beroep doen op het Declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland.

 • Naast de computerregeling voor schoolgaande kinderen, is er een algemene computerregeling voor mensen die geen schoolgaande kinderen hebben. Is er in uw huishouden nog geen computer of is uw computer aan vervanging toe en hebt u niet kunnen reserveren voor deze kosten, dan kunt u bijzondere bijstand voor een computer aanvragen. Als u korter dan drie jaar een inkomen hebt op bijstandsniveau, dan wordt de bijstand in de vorm van een lening verstrekt.

  Hebt u langer dan drie jaar een inkomen op bijstandsniveau, dan wordt de bijstand om niet verstrekt. Hebt u in de 12 maanden voor de aanvraag een individuele inkomenstoeslag ontvangen, dan wordt deze op de bijzondere bijstand voor de computer in mindering gebracht.

(tenzij u deze al heeft moeten besteden aan de aanschaf van een ander noodzakelijk duurzaam gebruiksgoed)

De gemeente Noord-Beveland verstrekt op grond van haar Declaratiefonds een vergoeding voor een computer. Woont u in Noord-Beveland en wilt u bijzondere bijstand voor een computer aanvragen? Dan moet u eerst een beroep doen op het Declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. De volledige Beleidsregels bijzondere bijstand WIZ De Bevelanden kunt u per e-mail opvragen via het secretariaat van GR de Bevelanden.