Mogelijk hogere belastingaanslag over 2020 door Tozo

Ondernemers die in 2020 een uitkering ontvingen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) dienen bij hun belastingaangifte over het jaar 2020 rekening te houden dat de Tozo-uitkering meetelt als inkomen. Het is mogelijk dat ondernemers en/of hun partners die inkomsten hadden uit loondienst in 2020 meer belasting zullen betalen of minder terugkrijgen. Alle ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo, ontvangen in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering.

at is er aan de hand?

Het is mogelijk dat een ondernemer te veel Tozo-uitkering heeft ontvangen. Dit is mogelijk wanneer de ondernemer of de partner in de periode naast het ontvangen van de Tozo-uitkering in 2020 óók in loondienst werkte. Omdat toen waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten een huishouden (samen) had uit loondienst, is het mogelijk dat er over het totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.
Dit laatste is zeker het geval als een ondernemer een uitkering Tozo 1 ontving en een partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten hoefde de ondernemer bij de Tozo 1-uitkering geen rekening te houden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

Hoe kan dit?

Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor men netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De algemene heffingskorting is lager als het totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Dan is er te weinig loonbelasting over het totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet achteraf betaald worden.

Waar moet u op letten?

Het is belangrijk om alle inkomsten opgegeven worden in de belastingaangifte over 2020. Ook de Tozo-uitkering moet opgegeven worden. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met de teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of volgt er een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen). Houd er dus rekening mee dat u mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij.

Vragen?

Voor vragen over de Tozo kunt u terecht op www.grdebevelanden.nl/noodpakket. Voor vragen over over loonbelasting of heffingskorting, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl bij inkomstenbelasting.
Vindt u op deze websites geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar noodpakket@grdebevelanden.nl.