Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen aanvragen / Applying for a living allowance for Ukrainian refugees

Bent u gevlucht uit de Oekraïne en verblijft u tijdelijk in Nederland? Om in de kosten van levensonderhoud te voorzien, betaalt de gemeente waar u verblijft u leefgeld uit.

Actuele informatie Bevelandse gemeenten
De Bevelandse gemeenten zetten zich in om de vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderkomen te bieden. Op de website van de gemeente waar u verblijft vindt u meer en actuele informatie over de opvang en het leefgeld.

Websites Bevelandse gemeenten:
Gemeente Borsele – www.borsele.nl/oekraine
Gemeente Goes – www.goes.nl/oekraine
Gemeente Kapelle – www.kapelle.nl/oekraine
Noord-Beveland - www.noord-beveland.nl/oekraine
Gemeente Reimerswaal – www.reimerswaal.nl/oekraine

Voor meer informatie over werk en inkomen voor Oekraïense vluchtelingen verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid.

Vragen of wijziging doorgeven 
Ontvangt u al leefgeld via GR de Bevelanden? En heeft u daar vragen over? Of wilt u een wijziging doorgeven zoals werk, verhuizing of een Nederlandse bankrekening? Stuur dan een e-mail naar leefgeld@grdebevelanden.nl.

Geen recht (meer) op leefgeld
Er is geen recht (meer) op leefgeld in de volgende situaties:

  1. Bij het verlaten/vertrek uit de opvanglocatie;
  2. Bij het verlaten/vertrek uit de gemeente van inschrijving;
  3. Bij het verkrijgen van werk. Ook als de inkomsten lager zijn dan het leefgeld of in een periode waarin de vluchteling overstapt naar ander werk en moet wachten op uitbetaling van het eerstvolgende loon). 
    Voor partner en kind(eren) loopt het leefgeld door.

------

Applying for a living allowance for Ukrainian refugees

Have you fled the Ukraine and are you temporarily staying in the Netherlands? In order to meet the cost of living, the municipality where you are staying  will pay you a living allowance.

Up-to-date information Beveland
The Beveland municipalities are committed to providing safe shelter for refugees from Ukraine. On the website of the municipality where you are staying you will find more and up-to-date information about the care and the living allowance.

Websites Beveland municipalities:
Municipality of Borsele – www.borsele.nl/oekraine
Municipality of Goes – www.goes.nl/oekraine
Municipality of Kapelle – www.kapelle.nl/oekraine
Municipality of Noord-Beveland - www.noord-beveland.nl/oekraine
Municipality of Reimerswaal – www.reimerswaal.nl/oekraine

For more information about work and income for Ukrainian refugees, we refer you to the website of the National Government.

Do you already receive living allowance through GR de Bevelanden?
And do you have questions about that? Or do you want to report a change such as work, relocation or a Dutch bank account? Send an email to leefgeld@grdebevelanden.nl.

No (or no longer) right to living allowance
There is no (or no longer) right to living allowance in the following situations:

  1. When leaving the reception location;
  2. When leaving the municipality of registration;
  3. When obtaining work. Even if the income is lower than the living allowance or in a period in which the refugee switches to other work and has to wait for payment of the next salary. 
    The living allowance continues for partner and child(ren).