Kwijtschelding schulden van gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. De overheid heeft daarnaast besloten schulden van de getroffen ouders kwijt te schelden. Dat betekent dat u de schulden niet meer hoeft terug te betalen. Het gaat niet alleen om schulden bij de Belastingdienst, maar ook om schulden bij de gemeente, SABEWA of Waterschap. De kwijtschelding wordt geregeld in De Verzamelwet “hersteloperatie toeslagen” deze gaat waarschijnlijk op 1 januari 2022 in.

Kwijtschelding door GR de Bevelanden
De informatie op deze website gaat over schulden die de getroffen ouders hebben bij GR de Bevelanden. Het Dagelijks bestuur van GR de Bevelanden vindt het belangrijk dat schulden zo snel mogelijk worden kwijtgescholden. Daarom heeft zij op 20 september 2021 besloten vooruit te lopen op de nieuwe wet die de kwijtschelding regelt. 

Om welke schulden gaat het?

Het gaat om schulden wegens leenbijstand, te veel of ten onrechte ontvangen uitkeringen en boetes op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ en Wet inburgering, die

  1. betrekking hebben op de periode voor 31 december 2020; en
  2. op 31 december 2020 nog niet waren afgelost.

Wanner wordt er geen kwijtschelding gegeven?

  • Schulden die voor 31 december 2020 zijn afbetaald of na 1 januari 2021 zijn ontstaan vallen niet onder de regeling.
  • Er wordt geen kwijtschelding gegeven voor schulden en boetes door ernstig misbruik van de wet (fraude). Dat is het geval als de schuld is ontstaan omdat iemand met opzet verkeerde informatie aan GR de Bevelanden heeft gegeven. Bijvoorbeeld door niet te melden dat men inkomsten heeft ontvangen.

Aanmelden is niet nodig

De informatie die GR de Bevelanden nodig heeft om te kunnen kwijtschelden, ontvangen wij via uw gemeente van de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt welke mensen gedupeerd zijn. Deze groep mensen heeft recht op kwijtschelding. Gedupeerden krijgen na 1 oktober 2021 een brief van GR de Bevelanden. In die brief staat of u kwijtschelding krijgt en voor welke schulden dat is. Inwoners hoeven zich dus niet zelf te melden voor kwijtschelding.

Bent u getroffen door de toeslagenaffaire en heeft u zich nog niet gemeld bij de Belastingdienst? Doe dat alsnog!

Bent u getroffen door de toeslagenaffaire en heeft u zich nog niet gemeld bij de Belastingdienst? Meld u dan alsnog bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bekijkt uw aanvraag en bepaalt of u recht heeft op een vergoeding. U kunt zich telefonisch melden via telefoonnummer 0800 2 358 358 of online via de website van de Belastingdienst.

Kwijtschelding van schulden bij de gemeente, SABEWA of Waterschap?

Getroffen ouders die in aanmerking komen voor kwijtschelding van schulden bij de gemeente, SABEWA of het Waterschap ontvangen daar van deze instanties zelf bericht over.