Hulp naar werk of onderwijs

Algemeen

Het Werkgeverspunt van GR de Bevelanden helpt kandidaten naar werk of onderwijs. Dit kan zijn naar een betaalde baan, regulier onderwijs of een werkervaringsplaats. We doen dit voor iedereen een uitkering ontvangt en hulp nodig heeft.

Match op maat

Onze Jobhunters spreken alle kandidaten uitgebreid en persoonlijk. In dit gesprek praten we over waar de kandidaat goed in is en wat nog ontwikkeld moet worden. Hierdoor kunnen wij een goede match (op maat) maken met vacatures en werkgevers in de regio.