GR de Bevelanden zet dienstverlening tijdens pandemiejaar onverminderd voort

Na GR de Bevelanden heeft wederom laten zien dat zij samen met de vijf Bevelandse gemeenten, ook in een moeilijke situatie, goede dienstverlening aan haar burgers levert. Zo zijn er in 2021 14.000 uitkeringen verstrekt, 13.800 maatwerkvoorzieningen getroffen (diensten, hulpmiddelen of woningaanpassingen) en 579 aanvragen voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) verwerkt.

Per 1 januari 2021 is Vroegsignalering, een wettelijke taak vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, bij GR de Bevelanden belegd. Gemeenten kunnen hiermee eerder hulp bieden aan burgers die door schulden in de problemen dreigen te komen.

Koen van Veen, directeur GR de Bevelanden: ‘Het jaar 2021 is voor veel organisaties een pittig jaar geweest. Ik ben blij dat we voor de Bevelandse gemeenten hebben kunnen realiseren wat nodig en mogelijk was!’

Organisatie
Intern heeft er een organisatieontwikkeling plaatsgevonden. De doorontwikkeling van de organisatie betrof de inrichting van de financiële processen en de beheersbaarheid van de financiën, maar ook het slagvaardiger maken van de organisatie. Ook is de nieuwe website gelanceerd. Met deze website voldoet GR de Bevelanden aan de standaarden die gesteld worden aan overheden.

Het financiële resultaat
De financiën van GR de Bevelanden waren wederom op orde. Hiervan was in 2020 ook al sprake, maar in 2021 heeft zij dit weten te bestendigen en verder uit te bouwen. Ook financieel is het jaar 2021 goed afgerond, met een positief saldo op de voorlopige jaarrekening van €301.000.