Financiële hulp voor ondernemers in De Bevelanden

Vanaf vandaag kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor het noodpakket voor ondernemers.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen waar ondernemers (ZZP of MKB) gebruik van kunnen maken. Vanaf vandaag kunnen ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal terecht bij GR de Bevelanden. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden verzorgt deze tijdelijke regelingen voor de Bevelandse gemeenten.

Inkomensondersteuning levensonderhoud

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om ondernemers (ZZP of MKB) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden en bedraagt maximaal 1.500 euro per maand (netto). Er vindt geen vermogens- of partnertoets plaats.

Lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is door deze tijdelijke regeling ook ondersteuning mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal. Deze lening is tot een bedrag van maximaal
10.157 euro (netto) tegen een verlaagd rentepercentage.

Alle Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden vinden het belangrijk dat ondernemers de hulp krijgen die ze nodig hebben. Patrick van den Beemt, directeur van GR de Bevelanden: “Wij vinden het vervelend dat veel ondernemers zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Wij hopen met deze regelingen voldoende financiële ondersteuning te kunnen bieden om deze ondernemers te helpen.”

“Lokale ondernemers zijn de economische kracht van onze Bevelandse gemeenten. Zij spelen een cruciale rol. Een sterke lokale economie levert namelijk werkgelegenheid op voor onze inwoners. Het is dus van belang dat hun ondernemingen blijven functioneren”, aldus André van der Reest, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg.

Meer informatie en aanvragen

Op www.grdebevelanden.nl/noodpakket-voor-ondernemers is meer informatie te vinden over de regelingen. Ook kan men hier de aanvraagformulieren downloaden.