Collectieve zorgverzekering

U kunt zich via GR de Bevelanden collectief verzekeren bij CZ. De collectieve zorgverzekering voor minima bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. De verplichte eigen bijdrage voor Wmo en Wlz wordt vergoed tot maximaal € 375,00 per jaar.

CZ geeft korting op de aanvullende verzekering en wij betalen een deel van uw premie. Met deze verzekering bent u via GR de Bevelanden voor een aantrekkelijke prijs, uitgebreid verzekerd.

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. Dit inkomen mag niet meer zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Ook hebben zij weinig eigen geld. Zij wonen in gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.

Wanneer kunt u overstappen naar de collectieve verzekering?

Bent u al bij CZ verzekerd en gaat u voor het eerst een bijstandsuitkering ontvangen? Dan kunt u vanaf de ingangsdatum van de uitkering overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Uw klantmanager informeert u hierover.

Bent u nog niet bij CZ verzekerd? Dan kunt u pas per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen. Vanaf half november staan de voorwaarden en de hoe u de collectieve zorgverzekering kunt aanvragen op onze website.