Bedrijf met (tijdelijke) financiële problemen

Algemeen

U bent een gevestigde ondernemer als u minstens drie jaar zelfstandig ondernemer bent. Bent u een gevestigde ondernemer of vrije beroepsbeoefenaar? Bent of dreigt u (tijdelijk) in financiële problemen te raken? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz 2004). Voorwaarde is dat het bedrijf of beroep levensvatbaar is en dat de ondernemer het wil voortzetten.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Uitkering

De gevestigde ondernemer kan aanspraak maken op een uitkering als aanvulling op het eigen (gezins-)inkomen. Dit kan voor een periode van maximaal 12 maanden. Zijn er in het gezin andere inkomsten? Dan mogen die niet meer zijn dan de geldende bijstandsnorm Onder bepaalde omstandigheden is een verlenging mogelijk tot in totaal 36 maanden.

Krediet of borgstelling

Een rentedragend krediet kan eventueel ook uitkomst bieden. Of een borgstelling door de gemeente voor een lening bij een bank. Dit mag maximaal € 205.410 zijn, binnen 10 jaar terugbetalen. tegen een rente van 8%. Er worden indien mogelijk zekerheden gesteld zoals een hypotheek op onroerend goed of pandrecht op inventaris. Dit wordt ook wel een onderpand genoemd.

Er wordt altijd gezinsbijstand verstrekt, ook in geval van een bedrijfskapitaal. Dat houdt in dat ook de partner hoofdelijk aansprakelijk is voor de aflossing van het krediet.

Hoe kan ik Bbz aanvragen?

Het Bbz 2004 wordt uitgevoerd door GR Bevelanden. U kunt een Bbz- aanvraag doen bij GR de Bevelanden.  Bel hiervoor naar ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100.