Arbeidsverplichting onder de participatiewet

Algemeen

Het is belangrijk dat iedereen probeert om (betaald) werk te vinden. Als u uw verplichtingen niet nakomt, betekent dit tijdelijk een lagere uitkering of helemaal geen uitkering. Krijgt u een uitkering? Lees dan wat wij van u verwachten.

Wat verwachten wij van u?

1.    U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
2.    U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
3.    U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (heen en terug) mag u niet weigeren.
Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor minimaal een jaar. Ook moet u zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig heeft.
4.    In overleg met u maken we een plan van aanpak voor uw re-integratie. U houdt zich aan de afspraken in dit plan van aanpak. U neemt de hulp aan die de gemeente u aanbiedt.
5.    U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert. Dit geldt als dat nodig is voor het krijgen of houden van werk. Moet u een cursus volgen om de nieuwste technieken in uw vakgebied te leren? Dan doet u dat ook.
6.    U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. U doet uw best bij sollicitaties. U zorgt dat u netjes gekleed bent. U heeft een verzorgd uiterlijk. U komt op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk.

Komt u de arbeidsverplichting niet na?

Komt u de arbeidsverplichtingen en afspraken niet na? Dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering of helemaal geen uitkering. De gemeente is verplicht deze maatregelen uit te voeren. Een uitzondering is als iemand buiten zijn of haar schuld de verplichtingen niet nakomt. Dit bepaalt de gemeente.

Uitzondering

U hoeft (een deel van) de arbeidsverplichtingen niet na te komen als:

  • U dit tijdelijk niet hoeft te doen;
  • Er dringende redenen zijn in uw persoonlijke situatie.

Uw klantmanager kan u daar meer over vertellen.

Vragen?

Heeft u vragen of zijn er dingen niet duidelijk voor u? Bel dan naar het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113-239 100.