Aanwijzing Wmo Toezichthouder

Met ingang van 15 januari treedt de aanwijzing Wmo Toezichthouder in werking.

Wat verandert er?


De Aanwijzing Wmo Toezichthouder treedt in werking met ingang van 15 januari 2020.
Vanaf deze datum zijn de Sociaal Rechercheurs in dienst van GR de Bevelanden bevoegd om als Wmo Toezichthouder op te treden.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u het vermoeden dat iemand misbruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening? Dan kunt u dit (anoniem) melden aan de afdeling handhaving van GR de Bevelanden via 0113 – 23 91 00 of e-mail meldpuntfraude@grdebevelanden.nl. Wanneer er een fraudemelding onderzocht wordt, kan een sociaal rechercheur nader onderzoek doen.


Wat doen wij voor u?

Sociaal rechercheurs zullen uw melding in behandeling nemen en een onderzoek starten. Wanneer misbruik of een onjuiste toekenning is bevestigd, zullen de nodige maatregelen getroffen worden om verder misbruik en verkeerde besteding van gemeenschapsgelden tegen te gaan.