Werk en Handhaving

Algemeen

Team Werk en Handhaving helpt uitkeringsgerechtigden participeren en houdt toezicht op oneigenlijk gebruik.

Activering

Participeren betekent meedoen. Dat geldt ook voor de inwoners die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. De klantmanagers van Activering begeleiden niet alleen deze personen naar een (parttime) baan, een eigen bedrijf of vrijwilligerswerk, maar ook personen die tot de doelgroep behoren waarvoor de gemeente ook nog verantwoordelijk is om die te ondersteunen naar werk en/of scholing. Dit zijn met name personen die zijn opgenomen in het landelijk doelgroep register. Verder geeft Activering uitvoering aan de nieuwe Wet Inburgering. De gemeente is sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van genoemde wet. Deze taak ligt bij Activering. Activering zorgt voor een passend leertraject voor de inburgeraar en verzorgt daarnaast nog enkele verplichte modules naast het scholingstraject.

De ondersteuning die wij bieden maakt mede deel uit van het project ‘Aan de slag in Zeeland 22-23’, met projectnummer 2022ESFp20249. Dit project wordt met Europese subsidie gefinancierd (Europees Sociaal Fonds). 

Logo Europees Sociaal Fonds

Werkgeversservicepunt (WSP)

Het Werkgeversservicepunt (WSP) van GR de Bevelanden ondersteunt kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit kan betaald of onbetaald werk zijn.

Het team bestaat uit Jobhunters, Accountmanagers, een Analist Inclusieve Arbeidsmarkt en een werkgeversadviseur. Onder de doelgroepen van het WSP vallen: uitkeringsgerechtigden, NUGGERS (niet-uitkeringsgerechtigden), statushouders, jongeren onder 27 jaar en kandidaten met een arbeidsbeperking (Wet Banenafspraak).

Handhaving

De collega’s van Handhaving controleren om oneigenlijk gebruik van de uitkering te voorkomen.