Vroegsignalering

Algemeen

Wanneer een inwoner van gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Noord-Beveland een betalingsachterstand heeft, krijgt GR de Bevelanden een melding van verschillende organisaties. Team Vroegsignalering van GR de Bevelanden biedt u als inwoner dan in een gesprek hulp bij geldzaken aan. Het doel is u te helpen en zo grotere problemen te voorkomen.

Welke organisaties melden een betalingsachterstand?

Woningcorporaties, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om beginnende betalingsachterstanden bij de gemeente te melden. GR de Bevelanden krijgt deze gegevens voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland.

Aan wie bieden wij hulp?

Alle inwoners waarvan de gemeente een melding heeft ontvangen, krijgen een aanbod voor een gesprek en hulp bij geldzaken van team Vroegsignalering. Dat kan schriftelijk, per SMS/Whatsapp of e-mail, telefonisch en/of met een bezoek aan de deur.

Heeft u financiële problemen en wilt u hulp? Bent u inwoner van de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? Neemt u dan contact op met ons team Schuldhulpverlening. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur via ons klantcontactcentrum 0113 239 100.

Kan ik hulp weigeren?

Het doel is om u te helpen en verdere financiële problemen te voorkomen. U ben niet verplicht onze hulp aan te nemen. Wilt u geen gebruik wilt maken van deze hulp? Dan kunt u dat zeggen. Wilt u geen bericht meer via de gemeente ontvangen vanwege een betalingsachterstand? Geef dat dan door aan uw woningcorporatie, energieleverancier, waterbedrijf en/of zorgverzekeraar. Zij sturen uw gemeente dan geen melding wanneer u een betalingsachterstand heeft. 

Wie neemt er contact met mij op?

Medewerkers van team Vroegsignalering nemen contact met u op. Ze kunnen u bellen, een SMS/Whatsapp bericht of een brief sturen. Ze kunnen ook bij u aan de deur komen. Onze medewerker kan zich legitimeren met een legitimatiebewijs van GR de Bevelanden.

Medewerkers team Vroegsignalering:

Hoe is mijn privacy geregeld?

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is daar een belangrijk onderdeel van. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een risico op financiële problemen op tijd hulp te kunnen aanbieden. 
 
De woningcorporaties, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars melden de betalingsachterstanden via een streng beveiligde databank. Zij delen:

  • Naam, geboortedatum, e-mailadres, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en eventueel telefoonnummer.
    Deze gegevens zijn nodig om de inwoner te identificeren en te bereiken.
  • Hoogte en duur van de betalingsachterstand.
    Met deze gegevens wordt bepaald waar het risico op serieuze schulden het grootst is.

Wilt u weten hoe de gemeente omgaat met privacy of een beroep doen op uw privacy-rechten? Bekijk dan het privacyverklaring van GR de Bevelanden.