Loonkostensubsidie

Algemeen

Bent u werkgever en neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Als deze persoon behoort tot de doelgroep kunt u recht hebben op een loonkostensubsidie (artikel 10d van de Participatiewet).

Wat is loonkostensubsidie?

Neemt u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat de medewerker kan verrichten.

Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
 • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
 • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
 • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Hoe vraagt u loonkostensubsidie aan?

 1. Contact

Woont de medewerker in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal? Dan kunt u contact opnemen met GR de Bevelanden over de loonkostensubsidie en het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt dan naar u opgestuurd.

 1. Aanleveren gegevens

GR de Bevelanden heeft bepaalde gegevens nodig om onder meer de duur en de hoogte van de subsidie vast te stellen. U levert als werkgever dan de noodzakelijke informatie aan die wordt gevraagd in het aanvraagformulier. U stuurt het aanvraagformulier dan op naar info@grdebevelanden.nl

 1. Bezoek loonwaarde-expert

In overleg komt een loonwaarde-expert langs om de loonwaarde van de medewerker te bepalen. De expert kijkt onder meer naar werktempo, kwaliteit, inzetbaarheid en noodzakelijke begeleiding. Na het onderzoek wordt de uitkomst met u besproken.

 1. Gesprek

Het rapport van de loonwaarde-expert wordt met de beschikking aan u verzonden. Als hier nog vragen over zijn, kunt u contact opnemen met GR de Bevelanden.

 1. Uitbetaling

Bij een positief besluit, ontvangt u maandelijks de subsidie. Als de medewerker een contract heeft met variabele uren, dient u maandelijks de loonstroken bij GR de Bevelanden aan te leveren.

Andere regelingen en voorzieningen

Ontvangt u voor een medewerker loonkostensubsidie? Dan zijn mogelijk ook andere regelingen interessant. Hieronder vindt u een korte uitleg van andere regelingen. Wilt u meer over weten over een regeling? Neemt u dan contact op met ons klantcontactcentrum op (0113) 239 100.

Proefplaatsing
Na toestemming van GR de Bevelanden werkt de werknemer maximaal 3 maanden met behoud van uitkering. U kunt dan bekijken of iemand geschikt is voor de functie.

Jobcoaching
Een jobcoach begeleidt mensen die ondersteuning op de werkvloer nodig hebben.

No Risk Polis
Voor veel mensen met een beperking geldt automatisch de No Riskpolis als zij gaan werken. Als een medewerker (tijdelijk) uitvalt en er is een No Riskpolis, dan betaalt het UWV de werkgever een Ziektewetuitkering.

Aanpassing werkplek
Voor een werknemer met een ziekte of handicap kunt u een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen op de werkplek of hulpmiddelen.

Loonkostenvoordeel
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

Lage inkomensvoordeel
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een loonkostensubsidie aanvraagformulier of declaratieformulier ontvangen? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113-239100. Wij helpen u dan verder.