Loonkostensubsidie

Bent u werkgever en neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Als deze persoon behoort tot de doelgroep kunt u recht hebben op een loonkostensubsidie (artikel 10d van de Participatiewet).

Hoe werkt het?

Deze loonkostensubsidie is een vergoeding voor de verminderde loonwaarde van de werknemer. Een arbeidsdeskundige stelt de loonwaarde vast. Als u recht heeft op loonkostensubsidie dan ontvangt u daarover een beschikking van GR de Bevelanden.

In geval van vaste uren betalen wij automatisch de loonkostensubsidie uit.
Als er sprake is van wisselende uren dan kunt u de loonkostensubsidie declareren via het declaratieformulier loonkostensubsidie. 

Wilt u een loonkostensubsidie declaratieformulier ontvangen? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprint exemplaar.