Ik val onder de Nieuwe Wet inburgering 2021, en nu?

Algemeen

GR de Bevelanden krijgt een signaal als u inburgeringsplichtig bent geworden. U krijgt een vast contactpersoon. U krijgt binnen twee weken een uitnodiging voor de intake. Tijdens deze intake proberen wij om een zo goed mogelijk beeld van u te krijgen. Hierna kunnen wij de juiste leerroute voor u kiezen. We doen een leerbaarheidstoets. De uitkomst van de leerbaarheidstoets zegt of het haalbaar is om binnen drie jaar Nederlandse taalniveau B1 te krijgen.

Oefen voor de taaltoets

U kunt oefenen met slepen, klikken, aanwijzen in een kort filmpje. Bekijk de video. De uitleg is beschikbaar in tekst en audio in 30 talen. Deze kan vooraf al worden gelezen en beluisterd. De teksten en audio-opnamen vindt u in hetzelfde filmpje.

Plan Inburgering en Participatie

Uit de intake komt een persoonlijk plan: het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het PIP wordt een beschikking. Dat is een besluit van de gemeente. De afspraken en doelen in het PIP bepalen of iemand aan de inburgeringsplicht voldoet. Het bevat een persoonlijk plan voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage.