Geschiedenis

Algemeen

Op 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) de Bevelanden officieel van start gegaan. Aan de totstandkoming van GR de Bevelanden is een intensief traject voorafgegaan.

Uitgangspunten

Voor de bundeling dienden de volgende 3 hoofddoelen als uitgangspunt van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau:

  • Optimaliseren van kwaliteit.
  • Reduceren van kosten.
  • Verminderen van organisatorische kwetsbaarheid.

Inmiddels is het samenwerkingsverband uitgegroeid naar een professionele en ambitieuze organisatie, waarin ruim 180 mensen werkzaam zijn.