Fraude melden

Algemeen

Heeft u het vermoeden dat iemand misbruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening of van een bijstandsuitkering? Dan kunt u dit (anoniem) melden aan GR de Bevelanden.

Dat kan door te bellen naar 0113 23 91 00 of stuur een e-mail: meldpuntfraude@grdebevelanden.nl.

Werkwijze

Geef bij uw fraudemelding aan: de naam van de persoon, de adresgegevens + woonplaats en waarover u een fraudemelding wilt maken. 

Meldingen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De sociaal rechercheurs nemen uw melding in behandeling en starten een onderzoek. Wanneer misbruik of een onjuiste toekenning is bevestigd, zullen de nodige maatregelen getroffen worden. Zo voorkomen we verder misbruik en gaan we verkeerde besteding van gemeenschapsgelden tegen.

Liever uw fraudemelding schriftelijk doen?

U kunt ook schriftelijk fraude melden. Geef bij uw fraudemelding aan: de naam van de persoon, de adresgegevens + woonplaats en waarover u een fraudemelding wilt maken. Stuur uw fraudemelding naar:

GR de Bevelanden    
t.a.v. Sociale recherche
Postbus 2144
4460 MC  GOES

Afhandeling

Vanwege de privacy kan GR de Bevelanden geen informatie geven over de afhandeling van uw melding.