Financieel ontzorgen

Algemeen

Gemeenten moeten alle inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde asielstatushouders financieel ontzorgen. Bij financieel ontzorgen neemt de gemeente het beheer van inkomsten en uitgaven geheel of gedeeltelijk uit handen. De verplichte ontzorging bestaat uit het betalen van:
• de huur;
• de rekeningen voor gas, water en stroom;
• de verplichte zorgverzekering.

Zelfredzaam

Deze kosten worden betaald van de bijstandsuitkering. De periode van ontzorging gaat in op het moment dat het recht op bijstand is toegekend. Het duurt minimaal 6 maanden.

Het is belangrijk dat de inburgeraar in deze periode (financieel) zelfredzaam wordt. Dat betekent dat iemand zelf de inkomsten en uitgaven in balans houdt, nu en in de toekomst. Financiële zelfredzaamheid is belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Daarom stimuleren we dit al tijdens de periode van financieel ontzorgen.

Het werken aan financiële zelfredzaamheid is dus onderdeel van het proces van financieel ontzorgen. Dat doen we onder andere door trainingen te geven over wat vaste lasten inhouden, wat er allemaal betaald moet worden van de bijstandsuitkering en hoe de Belastingdienst werkt.

Doelgroep

Gemeenten moeten alle inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde asielstatushouders financieel ontzorgen. Gezins- en overige migranten hoeven niet verplicht ontzorgd te worden. Een groot deel van deze groep ontvangt bovendien geen bijstandsuitkering.

Waarom gekozen voor verplicht financieel ontzorgen?

Het is belangrijk dat inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde asielstatushouders zo snel mogelijk in de eerste levensbehoeften worden voorzien. Het doel van verplicht financieel ontzorgen is drieledig:

  • Het bevorderen van het inburgeringsproces.
    Onzekerheden over financiën kunnen afleiding van inburgering.
  • Het bevorderen van arbeidsdeelname.
    Financieel ontzorgen geeft meer ruimte om te werken aan de weg naar werk.
  • Het voorkomen van schuldproblematiek

Door financiële ontzorging kunnen schulden worden voorkomen. Asielstatushouders hebben vaak weinig zicht op hun financiële positie is als zij in Nederland komen wonen. Zonder ontzorging kunnen makkelijk schulden ontstaan.