Digitale hulp - Gemeente Noord-Beveland

Algemeen

Alles gaat tegenwoordig via de computer. Voor sommigen erg handig, omdat zij zich een wereld zonder internet, smartphone of tablet niet voor kunnen stellen. Anderen hebben moeite om op deze manier informatie te vinden. Op deze pagina vindt u informatie over de digitale hulp binnen Gemeente Noord-Beveland.

Sociaal Loket

Voor digi-vragen kunt u terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente. Zij zijn bereikbaar via de mail info@noord-beveland.nl of bel naar 14 0113.