Cliëntondersteuning

Algemeen

Heeft u hulp nodig bij het nemen van lastige beslissingen? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner wat voor u zijn.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner geeft informatie en advies over maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

De cliëntondersteuner kijkt met u mee en geeft advies. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld mee naar een gesprek met de gemeente, maar kan u ook helpen bij een (voor)onderzoek, een aanvraag voor een voorziening of zorgbemiddeling.

Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en objectief en heeft dus geen verplichtingen richting de gemeente of een zorgaanbieder. Een cliëntondersteuner is er voor uw ondersteuning, maar is niet degene die een besluit neemt over bijvoorbeeld een aanvraag voor een voorziening.

SMWO

Het SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio) kent twee vormen van cliëntondersteuning.  Een voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en een voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zo kunnen cliëntondersteuners u bijvoorbeeld helpen met de aanvraag voor een Wlz-indicatie. Wilt u hulp van een cliëntondersteuner of meer informatie hierover? Neem dan contact op met SMWO. 

Contact SMWO

Tel: 0113 - 277 111
Website: www.smwo.nl of www.meedenkerszeeland.nl