Cliëntenraad

Bent u bijstandsgerechtigde of leeft u van een minimum inkomen? Dan hebben wij u nodig! Gemeenten zijn verplicht om cliënten of vertegenwoordigers van cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid. Dit noemen we cliëntenparticipatie.

Wat doet de cliëntenraad?

De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben de cliëntenparticipatie gebundeld in de Cliëntenraad BBWI (Bevelands Belang Werk en Inkomen). Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over het beleid voor de minima.

Waarom hebben we u nodig?

Wij willen weten wat er beter kan. Waar loopt u tegenaan? Laat het ons weten, zodat wij er mee aan de slag kunnen. Dit kan via de mail clientenraadbbwi@gmail.com of via WhatsApp op het telefoonnummer 06- 21 46 57 53. Aarzel niet, wij zijn er voor u! Iedere maand (met uitzondering van juli en augustus) vergaderen we bij één van de gemeenten. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen.

Contact

Heeft u vragen over het beleid of suggesties voor een betere dienstverlening? Neem dan contact op via e-mail. Op deze manier kunt u ook de notulen van de vergaderingen opvragen.

Cliëntenraad Bevelands Belang Werk en Inkomen
E-mail: clientenraadbbwi@gmail.com
Telefoonnummer: 06 2549 0263