Afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Algemeen

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal en Noord-Beveland. Wij helpen inwoners van deze gemeenten die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Afdeling

Het is een dynamische afdeling met 120 enthousiaste medewerkers, verdeeld over verschillende teams.

Direct uw zaken regelen? Dat kan via ons WIZ-portaal.

Team Beleid & Kwaliteit

In het team Beleid & Kwaliteit zijn verschillende ondersteunende taken ondergebracht. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt inhoud gegeven aan beleid op het terrein van activering, inkomen en zorg. Bezwaar en Beroep handelt ingediende bezwaarschriften en klachten af. Interne controle bewaakt de rechtmatigheid van de uitvoering en de kwaliteit van de werkprocessen.

Team Poort & WSP

Team Poort behandelt aanvragen voor een uitkering en het team Handhaving controleert om oneigenlijk gebruik van de uitkering te voorkomen. Het werkgevers servicepunt (WSP) helpt mensen die werkfit zijn bij het vinden van een baan.

Team Activering

Participeren betekent meedoen. Dat geldt ook voor de inwoners die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. De mensen die wij spreken hebben allemaal hun eigen verhaal. Wat zij gemeen hebben is dat ze door allerlei vervelende omstandigheden geen inkomen meer hebben. De klantmanagers van het team activering begeleiden deze personen naar een (parttime) baan of een eigen bedrijf. Is werken voor deze persoon niet mogelijk? Dan kijken we of er een andere manier is waarop iemand toch kan meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. We vinden het belangrijk dat iedereen naar vermogen aan de slag gaat.

Bekijk ook:
De ondersteuning die wij bieden wordt mede gefinancierd met Europese subsidie.

AMIF project ‘Nieuwe Zeeuwen’

Team Inkomen en Schulddienstverlening

Team Inkomen voert de Participatiewet en de Gemeentewet inkomensregelingen uit. Hiermee bieden wij een goed financieel vangnet aan mensen die zelf (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen hebben. Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u terecht bij de collega’s van Schulddienstverlening.

Team Zorg

De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En meedoen in de samenleving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen. Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onze klantmanagers staan u graag te woord. 

Team Bedrijfsvoering

Team bedrijfsvoering bestaat uit de uitkeringenadministratie, secretariaat, debiteurenadministratie, financiële administratie en applicatiebeheer. Het team faciliteert en ondersteunt de andere teams binnen de afdeling.