Afdeling ICT en Informatievoorziening

Algemeen

De afdeling ICT verleent haar diensten aan de medewerkers van de vijf deelnemende gemeenten en de GR zelf. De afdeling ICT levert de volgende diensten:

ICT beheer

  • Systeembeheer;
  • Netwerkbeheer;
  • Databasebeheer;
  • Servicedesk.

ICT beheer zorgt voor continuïteit in de beschikbaarheid van ICT diensten. Zij doet dat door hard- en software te beheren. Dat gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. De hele ICT omgeving wordt technisch zo modern mogelijk gehouden voor de eindgebruikers. In het overheidsdomein worden strenge eisen gesteld aan beveiliging van gegevens.

Informatievoorziening

  • Informatiemanagement;
  • Projecten;
  • Functioneel beheer;
  • Informatiebeveiliging.

Informatievoorziening bevordert dat de juiste informatie op de juiste tijd voor de juiste medewerkers beschikbaar is. Zij bewaken dat dit past in het totaalplaatje van de Bevelandse architectuur. Het functioneel beheer van applicaties wordt verzorgd.  De projectleiders ondersteunen bij aanbestedings- en implementatietrajecten. Ook de CISO, FG en privacy officer rol zijn belegd binnen ICT.