Zorg

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Zorg

Zorg

Veranderingen
In 2014 regelde de Rijksoverheid de langdurige zorg vooral via de AWBZ. Bijvoorbeeld behandeling of begeleiding voor mensen met autisme of persoonlijke verzorging en verpleging voor mensen met een lichamelijke beperking. De rijksoverheid richt zich vanaf 2015 alleen nog op mensen die in een (zorg)instelling wonen of thuis intensieve verzorging en verpleging krijgen.

GR de Bevelanden, afdeling WIZ regelt vanaf 2015 namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal de ondersteuning van mensen die thuis wonen, zodat zij zelfstandig kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn en is ook afhankelijk van wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen. 

Taken van gemeente naar GR de Bevelanden, afdeling WIZ
De gemeente regelde tot nu toe al hulp bij het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo, alleen regelen de gemeenten uit de Bevelanden dit nu gezamenlijk via de afdeling WIZ van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.

Hieronder vindt u meer informatie over de voorzieningen en hoe u een melding voor ondersteuning kunt doen. 

Wmo-voorzieningen

Hoe werkt het?

PGB

Mantelzorg

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Top