Workshops

HOME  |  Workshops

Workshops

Als u zich meldt voor een gemeentelijke uitkering neemt u deel aan in totaal 2 workshops in een periode van 2 weken. Na deelname aan de workshops volgt een eventuele uitkeringsintake en een zogeheten activeringsintake vanwege het traject naar betaald werk.

De workshops worden gegeven op de locatie van de Betho, Klein Frankrijk 2, 4461 ZM te Goes. De workshops worden gegeven aan alle personen die zich melden voor een uitkering die 27 jaar of ouder zijn en de Nederlandse taal voldoende beheersen. Voor de jongeren (tot 27 jaar) geldt de wettelijke zoekperiode van 4 weken. Zij nemen niet deel aan de workshops. Ook statushouders en andere aanvragers die de Nederlandse taal niet machtig zijn, nemen niet deel aan de workshops aangezien de workshops in de Nederlandse taal worden gegeven.

We willen graag de klanttevredenheid meten als het gaat om deelname aan de workshops; daarvoor kan een klanttevredenheidsmeting worden ingevuld. Nadat u heeft deelgenomen aan de workshops kunt u hieronder de korte vragenlijst starten.

Start tevredenheidsmeting

Top