Wet- & regelgeving

HOME  |  Wet- & regelgeving

Wet- & regelgeving

Vastgestelde beleidsregels worden als Openbare bekendmaking gepubliceerd in de vorm van een advertentie in de Huis-aan-Huis bladen en als nieuwsbericht opgenomen onder het kopje "Nieuws" op de website van GR de Bevelanden.

Vastgestelde beleidsregels kunt u per e-mail opvragen via het secretariaat van GR de Bevelanden.

Voor de Verordening Wmo en het Besluit Maatschappelijk ondersteuning van uw gemeente kunt u kijken op https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving .
Op deze site vindt u altijd de actuele, geldende regels die door de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld.

Top