Werk

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Werk

Werk

De Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden verantwoordelijk voor het uitvoeren van de participatiewet namens de Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal). Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De uitdaging is om zo veel mogelijk mensen uit deze doelgroepen te helpen bij het vinden van betaald werk. Als dat niet mogelijk is, vraagt de gemeente een tegenprestatie in de vorm van het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Samenwerking met werkgevers
De samenwerking met werkgevers is cruciaal, want zij hebben de opdracht om meer mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De gemeenten en de werkgevers zullen elkaar de komende jaren hard nodig hebben. Samen zorgen wij ervoor dat wij zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan kunnen helpen.

Hieronder vindt u meer informatie over de diensten die de afdeling WIZ u kan bieden op het gebied van Werk. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een 'aanvraag' doen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Meer informatie over

Arbeidsverplichting

Re-integratie

Scholing en training

Jongeren

Subsidie

Top