Wat is cliëntondersteuning?

HOME  |  Wat is cliëntondersteuning?

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntondersteuner geeft informatie en advies over maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

De cliëntondersteuner kijkt met u mee en adviseert bij het nemen van lastige beslissingen. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld mee naar een gesprek met de gemeente, maar kan u ook helpen bij een (voor)onderzoek, een aanvraag voor een voorziening of zorgbemiddeling.

Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en objectief en heeft dus geen verplichtingen richting de gemeente of een zorgaanbieder. Een cliëntondersteuner is er voor uw ondersteuning, maar is niet degene die een besluit neemt over bijvoorbeeld een aanvraag voor een voorziening.

Twee soorten:
SMWO kent twee vormen van cliëntondersteuning, met betrekking tot de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en met betrekking tot de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zo kunnen cliëntondersteuners u bijvoorbeeld helpen met de aanvraag voor een WLZ-indicatie.

Waarom cliëntondersteuning?
Misschien vindt u het moeilijk uit te leggen welke hulp u nodig hebt. Of u overziet niet alle problemen en mogelijke oplossingen. Of u heeft hulp nodig bij het maken van keuzes. Een cliëntondersteuner kan u dan helpen. Zo voorkomt u dat u onnodig lang zoekt naar een oplossing

Wat doet de cliëntondersteuner precies?
De cliëntondersteuner gaat samen met u (en eventueel mensen uit uw omgeving) na wat er nodig is in uw situatie. Op basis hiervan maakt u samen een ondersteuningsplan waarin alle gemaakte afspraken worden opgenomen: welke ondersteuning heeft u nodig, wie doet wat wanneer en met welk doel. Samen met u wordt gekeken wie in uw omgeving hierbij kan helpen: een mantelzorger, een kennis, een vrijwilliger of een professional. Soms wordt hiervoor een familienetwerkberaad gebruikt.

Voor wie is de cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning is er voor iedereen, maar richt zich vooral op de kwetsbare burgers met een ondersteuningsbehoefte, zoals ouderen, mensen met psychische beperkingen, mensen met een functiebeperking en bij ziekte. Ook als u vragen heeft voor iemand anders kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.
Bijvoorbeeld als u mantelzorger bent, of voor kinderen met een beperking of chronische ziekte, ouders met een hulpvraag, of voor een partner die ondersteuning nodig heeft. 

Kan een cliëntondersteuner mee naar een gesprek met een instantie?
Als u een gesprek heeft bij een instantie, zoals bijvoorbeeld het Wmo-loket, het WIZ-loket, het CJG, de belastingdienst of een woningbouwcorporatie, kunt u iemand meenemen. Bijvoorbeeld omdat u het lastig vindt om goed te vertellen wat uw vraag precies is, of omdat het moeilijk is te onthouden wat er in het gesprek precies is afgesproken.

U kunt iemand uit uw omgeving meenemen, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een buurvrouw. U kunt ook vragen of een cliëntondersteuner met u meegaat

Zijn er kosten aan cliëntondersteuning verbonden?
Nee. Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en is mogelijk zonder verwijzing van een arts.

Hoe kom ik met een cliëntondersteuner in contact?
Cliëntondersteuning (voorheen via MEE Zeeland) is ondergebracht bij SMWO. U kunt zelf contact opnemen met een cliëntondersteuner. Op diverse locaties in de Oosterschelderegio zijn cliëntondersteuners werkzaam, dus ook bij u in de buurt. Ook kan de cliëntondersteuner u thuis bezoeken.

SMWO
Tel: 0113 - 277 111
Website: www.smwo.nl

Top