Verschillende oplossingen (eigen kracht, netwerk etc)

HOME  |  Verschillende oplossingen (eigen kracht, netwerk etc)

Verschillende oplossingen (eigen kracht, netwerk etc)

Soms kunt u nog meer bereiken dan u zelf denkt. Dit noemen we 'eigen kracht'. De eerste stap is om te bekijken wat u zelf nog kunt doen om het resultaat te bereiken. Volgende stap is om te kijken of u misschien hulp van huisgenoten, mantelzorger of sociaal netwerk kunt inroepen. Vervolgens kijken we welke algemene voorzieningen er voorhanden zijn in uw gemeente. Dan kunnen we ook nog kijken naar de collectieve voorzieningen.

Mocht de oplossing niet in de voorgaande voorzieningen gevonden worden dan kijken we welke maatwerkvoorziening voor u geschikt is. Bijvoorbeeld op gebied van huishouden, begeleiding, vervoer of wonen.

Regelhulp

Het regelen van hulp, zorg of ondersteuning kan soms lastig zijn. Weet u niet goed waar u moet zijn of wat er mogelijk is? De website Regelhulp helpt u op weg. Of het nu gaat om zorg voor uzelf, voor uw gezin of voor iemand anders. Regelhulp helpt u bij het vinden van oplossingen. Of legt uit wie u daarbij kan helpen.

www.regelhulp.nl

Top