Veel gestelde vragen Snelbalie

HOME  |  Veel gestelde vragen Snelbalie

Veel gestelde vragen Snelbalie

Veel gestelde vragen Snelbalie

Op deze pagina vind u veel gestelde vragen over de nieuwe (digitale) e-dienst Snelbalie van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden.

1. Wat is de Snelbalie?

De Snelbalie is een nieuwe digitale dienst, zogenaamde e-dienst, van de afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ). Via de beschermde online omgeving van de Snelbalie kunnen mensen thuis vanachter hun computer, laptop of tablet een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. Om zaken te kunnen regelen voor uw uitkering, moet u altijd inloggen met uw DigiD. Dit is een inlogcode waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid en de zorg.

2. Wie kan gebruik maken van de Snelbalie?

De Snelbalie is voor inwoners van de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal en kan zowel door inwoners met een bijstandsuitkering als door inwoners met een ander inkomen of door een bewindvoerder worden gebruikt.

3. Wat gebeurt er als mijn inkomen hoger is dan de bijstandsnorm?

Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm, dan rekent de Snelbalie uit hoeveel u zelf kunt betalen en hoeveel de vergoeding is.

4. Hoe lang duurt het dat ik antwoord krijg na het indienen van mijn aanvraag via de Snelbalie?

Door middel van een aantal vragen beoordeelt de Snelbalie of u in aanmerking komt voor de gevraagde vergoeding. Als dat zo is, krijgt u direct een beschikking via de mail. Binnen een week staat de vergoeding op uw bankrekening.

5. Wat gebeurt er als er nog geen besluit genomen kan worden?

Het kan ook zijn dat de Snelbalie nog geen besluit kan nemen, bijvoorbeeld omdat er nog iets verder onderzocht moet worden. Zodra uw aanvraag is afgerond, wordt uw aanvraag doorgestuurd aan de afdeling WIZ. Een klantmanager van de afdeling WIZ handelt uw aanvraag dan verder af.

6. Voor welke kosten kan ik een aanvraag indienen via de Snelbalie?

U kunt een aanvraag indienen via de 'Snelbalie' als u:

 1. in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal woont;
 2. een aanvraag wil doen voor:
  • bijzondere bijstand voor deeigen bijdrage rechtsbijstand en / of griffiekosten;
  • bijzondere bijstand voor de intakekosten van bewindvoering;
  • bijzondere bijstand voor de maandelijkse kosten van bewindvoering
 3. de kosten binnen drie maanden geleden zijn gemaakt. Zijn ze later dan drie maanden gemaakt, neem dan telefonisch contact op met het klantcontactcentrum via telefoonnummer: 0113 – 239100

Voorlopig kunt u alleen bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag aanvragen voor deze kosten via de Snelbalie.  

7. Wat heb ik nodig om een aanvraag in te dienen via de Snelbalie?

Om de aanvraag via de Snelbalie te kunnen indienen heeft u de volgende zaken nodig:

 • Computer met internetverbinding

Om de aanvraag digitaal in te kunnen dienen, heeft u een computer/laptop of tablet met internetverbinding nodig. Als u geen computer heeft, dan kunt u ook gebruik maken van een computer in het Stadskantoor in Goes. U kunt dan ook hulp krijgen bij het indienen van uw online aanvraag. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. Daarvoor kunt u bellen naar telefoon 0113 -239 100.

 • Een eigen e-mailadres.

In uw aanvraag staan persoonlijke gegevens. Het is dan ook belangrijk dat u uw eigen e-mailadres invult bij aanvang van de aanvraag. Op deze manier weten we zeker dat een ander uw gegevens niet kan inzien. Zodra u de aanvraag via de Snelbalie hebt afgerond, ontvangt u namelijk een e-mail met een overzicht van uw aanvraag en de beschikking. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail ter bevestiging heeft ontvangen. Is dit niet het geval, neem dan contact op via: 0113 – 23 91 00.Bent u bewindvoerder en handelt u namens uw klant, dan vult u uw eigen e-mailadres in.

 • Een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.

DigiD betekent digitale identiteit. Om belangrijke zaken met de overheid via internet te kunnen regelen, hebt u een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt u zich identificeren als u inlogt op websites van de overheid en in de zorg. Zo weten organisaties wie u bent.
Heeft u (of uw partner) nog geen DigiD gebruikersnaam met wachtwoord? Dan dient u deze eerst aan te vragen via de website www.digid.nl. Let op: de aanvraag van een DigiD duurt ongeveer 5 werkdagen, houd hier dus rekening mee.

In dit uitlegfilmpje wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u uw DigiD moet aanvragen.  

Let op: als u getrouwd bent of samenwoont, moet uw partner ook inloggen met een eigen DigiD en wachtwoord.

8. Welke gegevens en bewijsstukken heb ik nodig om een aanvraag in te dienen via de Snelbalie?

 • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Als u getrouwd bent of samenwoont moet uw partner zelf ook inloggen met zijn of haar eigen DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Uw burgerservicenummer (BSN) en – indien van toepassing - dat van uw echtgenoot of partner
 • Gegevens over uw vermogen. Dat wil zeggen:
  • het saldo van alle bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen tussen 0 en 18 jaar. Als u schulden hebt waarop u aflost, het openstaande saldo van die schulden.
  • Als u een auto hebt die jonger is dan 12 jaar, moet u de waarde van de auto berekenen. U doet dat via de website van de ANWB
  • Facturen van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.
  • Vraagt u bijzondere bijstand aan voor de eigen bijdrage rechtshulp, dan moet u de toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand uploaden en de rekening van de eigen bijdrage.
  • Vraagt u bijzondere bijstand aan voor griffierechten, dan moet u de rekening van de griffierechten meesturen.
  • Vraagt u bijzondere bijstand aan voor de intakekosten van bewindvoering dan moet u de beschikking van de rechtbank meesturen, plus de rekening van de bewindvoerder voor intakekosten
  • Vraagt u bijzondere bijstand aan voor de maandelijkse kosten van bewindvoering, dan moet u de rekening van de bewindvoerder bijvoegen.

9. Moet ik bewijsstukken uploaden bij mijn aanvraag via de Snelbalie?

U hoeft geen bewijsstukken te uploaden, tenzij hier om gevraagd wordt.

10. Hoe lang moet ik bewijsstukken bewaren?

U dient de bewijsstukken 2 jaar te bewaren. Fotografeer of scan de bewijsstukken en sla deze op onder een handige naam op uw computer, laptop of tablet. Wanneer er dan een controle plaatsvindt, dan kunt u de bewijsstukken makkelijk terugvinden.

11. Ik heb geen computer, laptop of tablet. Wat nu?

Wilt u uw uitkeringszaken wel online regelen, maar heeft u geen computer? In het stadskantoor in Goes kunt u gebruik maken van een computer om uw aanvraag in te dienen. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook hulp krijgen bij het invullen van uw aanvraag op een locatie in uw gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 - 239 100.

12. Ik wil geen gebruik maken van de Snelbalie. Kan ik nog steeds een papieren formulier indienen?

Ja, u kunt nog steeds een papieren indienen. U kunt het formulier telefonisch opvragen via het klantcontactcentrum, te bereiken op telefoonnummer: 0113- 239 100. Het formulier wordt u dan per post toegezonden.

13. Hoe zit het met toestemming gebruik van persoonsgegevens?

Bij de aanvraag gaat u gegevens opgeven die nodig zijn om het recht op een vergoeding vast te stellen. Wij kunnen de gegevens die u heeft opgegeven automatisch controleren op basis van gegevens van onder andere het UWV, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de Basisregistratie Personen (BRP).

Met het indienen van een aanvraag via de Snelbalie gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens automatisch controleren. Wilt u niet dat wij uw gegevens automatisch controleren? Dan kunt u geen aanvraag via de Snelbalie indienen en moet u een papieren aanvraag indienen. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u meer lezen hoe wij met uw gegevens omgaan? Bekijk dan onze privacyverklaring op onze website.

>>Ga terug naar de webpagina over de Snelbalie.

Top