Veel gestelde vragen Mijn WIZ

HOME  |  Veel gestelde vragen Mijn WIZ

Veel gestelde vragen Mijn WIZ

Veel gestelde vragen Mijn WIZ

Op deze pagina vind u veel gestelde vragen over de nieuwe (digitale) e-dienst Mijn WIZ van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden.

1. Wat is Mijn WIZ?

Mijn WIZ is een nieuwe digitale dienst, zogenaamde e-dienst, van de afdeling Werk Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Via de beschermde online omgeving van WIZ kunnen mensen thuis vanachter hun computer, laptop of tablet hun geregistreerde gegevens inzien en wijzigingen doorgeven van hun persoonlijke situatie. Om zaken te kunnen regelen voor uw uitkering, moet u altijd inloggen met uw DigiD. Dit is een inlogcode waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid en de zorg.

2. Wie kan gebruik maken van Mijn WIZ?

Mijn WIZ is voor inwoners van de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal die een (bijstands)uitkering ontvangen.

3. Welke gegevens kan ik bekijken via Mijn WIZ?

  • U kunt uw persoonlijke gegevens, jaaropgaven en uitkeringsspecificaties opvragen;
  • de laatste stortingen bekijken;
  • het opgebouwde vakantiegeld en het overzicht van eventueel opgebouwde schulden aan de gemeente met betrekking tot de bijstand inzien.

4. Welke wijzigingen kan ik doorgeven via Mijn WIZ?

U kunt wijzigingen doorgeven zoals:

  • verhuizing, scheiding, huwelijk, samenwonen, erfenis, geldprijs etc.
  • inkomen, nieuwe baan, vrijwilligerswerk, opleiding
  • Als u op vakantie gaat naar het buitenland
  • nieuw telefoonnummer, e-mailadres, etc.

6. Moet ik inkomsten uit werk doorgeven?

Als u naast een uitkering ook inkomsten uit werk heeft, dan dient u dit elke maand door te geven via uw persoonlijke pagina op ‘Mijn WIZ’.

7. Ik heb geen computer, laptop of tablet. Wat nu?

Wilt u uw uitkeringszaken wel online regelen, maar heeft u geen computer? In het stadskantoor in Goes kunt u gebruik maken van een computer om uw aanvraag in te dienen. Komt u er niet uit? Dan kunt u ook hulp krijgen bij het invullen van uw aanvraag op een locatie in uw gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 - 239 100.

8. Ik wil geen gebruik maken van Mijn WIZ. Kan ik nog steeds wijzigingen via een papieren formulier indienen?

Ja, u kunt nog steeds een papieren wijzigingsformulier indienen. Dit wijzigingsformulier staat op onze website en u kunt het formulier telefonisch opvragen via het klantcontactcentrum, te bereiken op telefoonnummer: 0113- 239 100. Het formulier wordt u dan per post toegezonden.

9. Hoe zit het met toestemming gebruik van persoonsgegevens?

Bij de aanvraag gaat u gegevens opgeven die nodig zijn om het recht op een vergoeding vast te stellen. Wij kunnen de gegevens die u heeft opgegeven automatisch controleren op basis van gegevens van onder andere het UWV, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de Basisregistratie Personen (BRP).

Met het indienen van een aanvraag via de Snelbalie gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens automatisch controleren. Wilt u niet dat wij uw gegevens automatisch controleren? Dan kunt u geen aanvraag via de Snelbalie indienen en moet u een papieren aanvraag indienen. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u meer lezen hoe wij met uw gegevens omgaan? Bekijk dan onze privacyverklaring op onze website.

>> Ga terug naar de pagina Mijn WIZ om wijzigingen door te geven.

Top