Stappenplan aanvragen uitkering voor mensen van 27 jaar en ouder

HOME  |  Stappenplan aanvragen uitkering voor mensen van 27 jaar en ouder

Stappenplan aanvragen uitkering voor mensen van 27 jaar en ouder

Stappenplan aanvragen uitkering voor mensen van 27 jaar en ouder

Stap 1 Melding en telefonische screening

U meldt zich voor een bijstandsuitkering. Dit kan per telefoon bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg via telefoonnummer: (0113)  239 100. Telefonisch nemen wij eerst een aantal vragen met u door om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt. We controleren dan bijvoorbeeld of u woonachtig bent op de Bevelanden of dat u aanspraak kunt maken op een andere uitkering. Als wij uw melding in behandeling nemen, noteren wij uw persoonsgegevens en telefoonnummer.

Uw melding wordt vervolgens in behandeling genomen door een intaker. De intaker neemt binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u op. De intaker zal vragen stellen om te onderzoeken welke hulp u nodig heeft en wat wij u voor u kunnen doen. Ook vertelt de intaker u over het verdere aanvraagproces en de twee bijbehorende workshops.

We nodigen u telefonisch alvast uit voor de eerste workshop. U ontvangt de uitnodiging per post waarin staat waar, wanneer en hoe laat u verwacht wordt bij de eerste workshop. De workshops zijn bedoeld om u meer informatie te geven over het traject naar werk. We vertellen u tijdens deze workshops belangrijke informatie en er is vooral ook veel mogelijkheid voor u om vragen te stellen aan ons over het traject naar werk. 

Na het contact met de intaker wordt aan u het aanvraagformulier toegestuurd.

Stap 2 Deelname workshops vinden van werk

De twee workshops zijn bedoeld om u te informeren over de stappen die nodig zijn om aan het werk te komen. Het gaat over hulp en ondersteuning bij solliciteren, het opstellen van een CV en om concrete hulp bij het vinden van een baan.

Stap 3 Uitkeringsintake

Zodra u uw aanvraagformulier (compleet) bij ons heeft ingediend, plannen we zo snel mogelijk een uitkeringsintake in. Tijdens deze intake kijken we of we voldoende informatie hebben om uw recht op uitkering te kunnen beoordelen. En ook kijken we of u genoeg gedaan heeft om op een andere manier aan inkomen te komen. Daarnaast kunnen we vragen met wie u samenwoont; uw woonsituatie kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de uitkering (kostendelersnorm).

Als u een aanvraag indient, vragen wij inzage in uw bankafschriften. Dit is nodig om te bepalen wat de hoogte van uw inkomen en vermogen is. De wet hanteert namelijk een inkomens en vermogensgrens. Bepaalde informatie op uw bankafschriften mag u onleesbaar maken.

Stap 4 Startgesprek met klantmanager activering

Nadat u uw uitkeringsintake heeft gehad, volgt er een startgesprek met een klantmanager activering om te bespreken hoe het verdere traject richting werk eruit gaat zien voor u.

Definitieve beslissing

Na 2 tot 3 weken na het intakegesprek hoort u of uw aanvraag definitief is toegekend of afgewezen. Is uw situatie net iets moeilijker, dan kan het een aantal weken langer duren (de wettelijke termijn is maximaal 8 weken).

Top